Reklama

Siły zbrojne

Zmarł pierwszy Dowódca Operacyjny

Fot. DORSZ
Fot. DORSZ

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w poniedziałek 10 sierpnia na wieczną wartę odszedł pierwszy Dowódca Operacyjny Pan generał broni Henryk Tacik. 

Kondolencje z powodu śmierci generała Tacika złożył w imieniu swoim oraz żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej obecny Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski.

Generał broni Henryk Tacik urodził się 5 grudnia 1947 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Zawodową służbę wojskową zakończył 30 września 2007 roku. W 1965 roku, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego został słuchaczem Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Po promocji wyznaczony na stanowisko dowódcze w 12 Pułku Pontonowym w Szczecinie. W 1973 roku, jako wyróżniającego się oficera skierowano go na studia do Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po ich ukończeniu dowodził 17 batalionem saperów 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, następnie wyznaczony został na dowódcę 7 Pułku Pontonowego w Dęblinie. W 1982 roku objął obowiązki dowódcy 2 Brygady Saperów w Kazuniu.

Po ukończeniu studiów na Akademii Sztabu Generalnego SZ w Moskwie wyznaczony został na stanowisko zastępcy, a następnie szefa Wojsk Inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego.  W 1990 roku objął obowiązki zastępcy, a w 1992 szefa Wojsk Inżynieryjnych. W 1993 roku został awansowany do stopnia generała brygady.  Od 1996 roku do 1997 roku, jako pierwszy generał Wojska Polskiego był słuchaczem Narodowego Uniwersytetu Obrony (National Defence University — NDU) w Waszyngtonie w USA. Po ukończeniu studiów z wyróżnieniem powrócił w 1997 roku do kraju, gdzie objął obowiązki szefa Zarządu Dowodzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W lutym 1998 roku wyznaczony został przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Polskiego Partnerskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Z chwilą przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego w okresie od 12 marca 1999 roku do 31 lipca 2003 roku, jako pierwszy zajmował stanowisko Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitecie Wojskowym NATO, pełniąc jednocześnie obowiązki Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitecie Wojskowym Unii Zachodnioeuropejskiej, a następnie Unii Europejskiej.  W dniu 15 sierpnia 2000 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał awans do stopnia generał dywizji. Po zakończeniu służby poza granicami kraju, w sierpniu 2003 roku wyznaczony został na stanowisko asystenta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

1 lipca 2004 roku został pierwszym Dowódcą Operacyjnym i jako twórca dowództwa otrzymał zadanie utworzenia struktury organu funkcjonującego we wszystkich współczesnych siłach zbrojnych świata i niezbędnego do koordynowania działań militarnych poza granicami kraju w koalicjach międzynarodowych w obliczu nowych zagrożeń globalnych. Pod jego kierownictwem przygotowano i przeprowadzono największe od kilkunastu lat ćwiczenie połączone z udziałem prawie dziesięciu tysięcy żołnierzy oraz funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod kryptonimem Anakonda-2006. 15 sierpnia 2005 roku awansowany został do stopnia generała broni.

Generał Tacik w czasie swojej służby wojskowej został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Reklama

Komentarze

    Reklama