Siły zbrojne

Wolniejszy wzrost budżetu armii. Autopoprawka MON do projektu ustawy

Fot. Sierż. Paweł Gołębiowski
Fot. Sierż. Paweł Gołębiowski

Rada Ministrów wkrótce zajmie się projektem ustawy, pozwalającej na zwiększenie polskich wydatków na obronę do 2,2 proc. PKB do 2020 roku i do 2,5 proc. PKB do roku 2030. Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło jednak autopoprawkę, na bazie której proces ten będzie się odbywał wolniej, niż pierwotnie zakładano.

Rada Ministrów 27 czerwca ma zająć się projektem ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. MON w przeddzień posiedzenia Rady Ministrów przesłał jednak autopoprawkę do projektu, spowalniającą proces zwiększania wydatków obronnych.

Zgodnie z treścią autopoprawki wydatki obronne mają bowiem wynosić 2,0 proc. PKB z danego roku w roku 2018 i 2019. W kolejnych latach udział w PKB nie zmienia się w stosunku do projektu z kwietnia br. i wynosi 2,2 proc. w latach 2020-2023, 2,3 proc. w latach 2024-2025, 2,4 proc. w latach 2026-2029 i 2,5 proc. od roku 2030.

Czytaj więcej: Obniżenie wieku emerytalnego zagrozi modernizacji armii [OPINIA]

 

W zamieszczonym przez Rządowe Centrum Legislacji piśmie adresowanym do Sekretarz Rady Ministrów szef MON Antoni Macierewicz podkreśla, że projektowana ustawa nadal spełnia założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju o zwiększeniu budżetu obronnego do 2,2 proc. PKB do 2020 roku i 2,5 proc. do roku 2030, tak jak znalazło się to w dokumencie przyjętym przez rząd. Obrano jednak nieco inną „ścieżkę” dojścia do pierwszego etapu celu. Pierwotnie planowano podnoszenie udziału w PKB w latach 2018-2020 stopniowo.

Zmiana metodologii obliczania udziału wydatków obronnych w PKB oznacza bowiem faktyczny wzrost budżetu o ponad 2 mld zł (przy uwzględnieniu aktualnych założeń makroekonomicznych). Następnie udział budżetu obronnego miał być zwiększany o 0,1 proc. PKB rocznie, do osiągnięcia pułapu 2,2 proc. PKB. Obecnie jednak ma on pozostać na poziomie 2,0 proc. PKB do roku 2019, a następnie w roku 2020 zostać zwiększony od razu do 2,2 proc. Pula „dodatkowych” środków dla MON (w stosunku do kwot, jakie zostałyby przeznaczone na obronność zgodnie z obecnymi przepisami) wyniesie więc w 2018 roku 2,378 mld zł, w 2019 – 2,564 (w pierwotnym projekcie planowano 4,781 mld), a w 2020 – aż 7,462 mld (wzrost o około 4,9 mld rok do roku).

W zaktualizowanym projekcie uwzględniono też nieco zmodyfikowane długookresowe założenia ekonomiczne, wskutek których wartość dodatkowych funduszy dla MON ma wynieść do 2028 roku nie 117,217, a 113,883 mld zł. O ile w niektórych latach (np. w 2018 roku) zwiększenie budżetu obronnego będzie nieco większe niż planowano jeszcze w kwietniu (2,378 mld zł w stosunku do 2,278 mld zł), to w 2019 roku będzie niższe o 2,217 mld zł, również w długim okresie będzie nieco niższe. Rok 2019 ma kluczowe znaczenie (z łącznej różnicy nieco ponad 3,3 mld zł ok. dwóch trzecich przypada właśnie na rok 2019).

Przyjęcie nowej ustawy w kształcie uwzględniającym autopoprawkę nie zagraża osiągnięciu celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i planowi zwiększania wydatków obronnych, o ile wszystkie założenia będą realizowane. Nie powinno też spowodować większego spowolnienia procesu modernizacji w krótkim okresie.

Jednakże, zmodyfikowany projekt niesie ze sobą pewne zagrożenie, związane ze specyfiką finansów publicznych. W budżecie na 2020 rok konieczne będzie dokonanie „skoku” aż o 0,2 proc. PKB, podczas gdy wcześniej planowano osiąganie pierwszego celu „Strategii Morawieckiego” w bardziej stopniowy i równomierny sposób. W wypadku ewentualnych trudności budżetowych znalezienie prawie 5 mld zł „rok do roku” może być dużo trudniejsze, niż gdyby dokonano tego stopniowo.

Poprzednio projektowane rozwiązanie było więc obarczone mniejszym ryzykiem i bardziej korzystne z punktu widzenia finansowania potrzeb obronnych armii. Nie zmienia to faktu, że plan zwiększania wydatków obronnych do 2,2 proc. PKB do roku 2020 i 2,5 proc. do roku 2030 jest kluczowy z punktu widzenia zapewnienia Polsce odpowiedniego poziomu możliwości obrony. Aby jednak tak się stało, musi niezwłocznie zostać wdrożony w życie.

Załączniki

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.