Reklama

Siły zbrojne

Wojsko wybrało dostawców wozów strażackich

Fot. Dariusz Jaworski/1 Baza Lotnictwa Transportowego
Fot. Dariusz Jaworski/1 Baza Lotnictwa Transportowego

3. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o wyborze wykonawców dostawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Dostawa ma być prowadzona w 2021 i 2022 roku. Na chwilę obecną nie rozstrzygnięto jeszcze, kto dostarczy ciężkie lotniskowe wozy strażackie.

W lutym br. informowaliśmy o trwającym postępowaniu przetargowym na dostawę kilku pojazdów ratowniczo-gaśniczych, w tym dwóch lotniskowych wozów strażackich.

Przypomnijmy, wojsko było zainteresowane czterema średnimi wozami strażackimi (z prawem opcji zwiększającym dostawę do sześciu), ze zbiornikiem wody o kubaturze 2,5 m3, czterema ciężkimi pojazdami ratowniczo-gaśniczymi, ze zbiornikiem wody o pojemności 10 m(również z prawem opcji na dodatkowe dwa wozy) oraz dwoma ciężkimi lotniskowymi wozami strażackimi, ze zbiornikiem wody 8 m(prawo opcji przewidywało rozszerzenie oferty o jeden pojazd)

Beneficjentami tych dostaw mają być jednostki wojskowe w Orzyszu, Stargardzie, Morągu, Nowej Dębie, Żaganiu jak i bazy lotnictwa w Malborku, Dęblinie i Radomiu.

Składanie ofert zostało wydłużone, względem pierwotnego planowanego terminu. Potencjalni dostawcy mieli taką możliwość do dnia 9 kwietnia do godziny 9:00.

Reklama
Reklama

Ostatnimi dniami pojawiły się wyniki postępowania przetargowego, dotyczącego dostawy wozów w dwóch pierwszych zadaniach, które polegały na zakupie średnich i ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Firma MOTO-TRUCK Sp. z o. o. zajmie się dostawą czterech średnich wozów strażackich, a dostarczenie czterech ciężkich wozów ratowniczo-gaśniczych zapewni Wawrzaszek ISS Sp. z o. o. W uzasadnieniu wyboru powyższych wykonawców 3RBLog tłumaczył się uzyskaniem 100 punktów przez owe firmy w kryterium dotyczącym ceny. Oznacza to, że powyższe oferty były najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym.

MOTO-TRUCK za wozy wyszczególnione w pierwszym zadaniu zażądało 5 225 040,00 zł, a Wawrzaszek w następnym 6 670 880,40 zł (wszystkie ceny są cenami brutto).

Jak na dzień dzisiejszy (tj. 5 maja) nie doszło do rozstrzygnięcia zadania trzeciego. Jeszcze nie wiadomo, kto zostanie wykonawcą zadania dotyczącego dostawy ciężkich lotniskowych wozów strażackich. Niemniej najkorzystniejszą ofertę zaprezentowała firma Szcześniak Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. Zaproponowała ona 3 687 540,00 zł.

Dostawa rzeczonych wozów ma zostać przeprowadzona w dwóch latach. W bieżącym roku do jednostek powinny trafić jeszcze co najmniej 5 pojazdów ratowniczo-gaśniczych (wliczając nierozstrzygnięte zadanie na dostawę jednego lotniskowego wozu strażackiego), a w roku następnym kolejne 5 pojazdów. Jeżeli zlecający zdecyduje się na prawo opcji, to ta liczba może ulec zwiększeniu.

Kacper Bakuła

Reklama

Komentarze

    Reklama