Reklama

Siły zbrojne

Wojsko kupi cysterny na nowych Jelczach

Jelcze 442.32. różnych wersji stają się podstawowym "koniem roboczym" w Wojsku Polskim. Do tej pory MON zakupił 1200 tych ciężarówek. Fot. Jelcz
Jelcze 442.32. różnych wersji stają się podstawowym "koniem roboczym" w Wojsku Polskim. Do tej pory MON zakupił 1200 tych ciężarówek. Fot. Jelcz

Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Oborny Narodowej (IU MON) zamierza przeprowadzić dialog techniczny na dostawę cystern paliwowych - dystrybutorów CD-5A na podwoziu samochodu ciężarowego średniej ładowności wysokiej mobilności Jelcz 442.32 4x4 wraz z cysternami paliwowymi - przyczepami CP-5. Planowany termin przeprowadzenia dialogu to okres pomiędzy 17 listopada 2020 a 12 lutego 2021 roku.

Celem planowanego dialogu technicznego jest ocena możliwości pozyskania cystern paliwowych CD-5A i CP-5 spełniających wstępnie określone wymogi, a także ocena systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw oraz szkolenia. Kolejne obszary, jakie będzie obejmował dialog techniczny to oszacowanie kosztów pozyskania, eksploatacji i wycofania cystern

Dialog techniczny ma na celu ocenę możliwości zakupu CD-5A i CP-5 według wstępnie określonych wymogów, a także ocenę systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw i szkoleń, kosztów zakupu, eksploatacji i wycofania oraz wstępne oszacowanie możliwości produkcyjnych i harmonogramu dostaw. Dialog powinien dostarczyć również informacje na temat możliwości produkcyjnych oraz czasowych pozyskania w/w sprzętu.

W opublikowanej 2 października informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawę cystern paliwowych CD-5A oraz cystern na przyczepach CP-5 zawarte zostały również wymagane parametrów i funkcjonalności oraz planowane potrzeby ilościowe. W przypadku tych drugich prognozy IU dotyczą dostaw w latach 2023 – 2028 cystern CD-5A w liczbie ok. 80 – 90 szt. oraz przyczep CP-5 w liczbie ok. 30 – 40 szt.

Odnośnie wymaganych parametrów i funkcjonalności, to cysterny paliwowe powinny spełniać przepisy ADR oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Ich przeznaczeniem ma przewóz po drogach publicznych oraz gruntowych paliw (do silników diesla i benzyn) klasy 3 oraz ich dystrybucja i czasowe przechowywanie.

Zbiornik z węzłem dystrybucyjnym cysterny paliwowej dystrybutora CD-5A powinien być zabudowany/umieszczony na podwoziu samochodu Jelcz 442.32. Jednocześnie dopuszcza się zabudowę zbiornika w ramie kontenerowej.

image
Cysterna-dystrybutor CD-5W na Starze 266 Fot. Agencja Mienia Wojskowego

Zbiornik cysterny paliwowej przyczepy CP-5 powinien być umieszczony na przyczepie dwuosiowej (z przednią osią skrętną), która będzie i posiadać parametry trakcyjne nie pogarszające możliwości pokonywania terenu przez pojazd holujący tzn. Jelcz 442.32.

Odnośnie samych zbiorników CD-5A i CP-5 to powinny one:

  1. Bazować na tej samej konstrukcji.
  2. Umożliwiać bezpieczny przewóz paliwa w częściowo napełnionej cysternie.
  3. Posiadać system ograniczający falowanie przewożonego produktu.
  4. Posiadać objętość użytkową – 5 000 dm3 (± 10% - objętość powinna być dostosowana do ładowności pojazdu).

Ze względu na swoje przeznaczenie, cysterna – dystrybutor CD-5A powinna m.in.:

  1. Umożliwiać przepompowywanie paliwa pomiędzy zbiornikami zewnętrznymi oraz pomiędzy własnym i przyczepy.
  2. Umożliwiać napełnianie zbiorników SpW z własnego zbiornika lub ze zbiornika holowanej przyczepy.
  3. Umożliwiać zasysanie paliw z głębokości co najmniej 4 m od poziomu przyłącza pompy.

Co ciekawe wśród wymaganych funkcjonalności znalazł się również zapis o wyposażeni cystern w wielozakresowe pokrycie maskujące wersji letniej i zimowej, z możliwością montowania na/w cysternie jednego kompletu pokrycia (letniego lub zimowego).

Cystern paliwowe - dystrybutory CD-5A na podwoziu Jelcza zastąpią zapewne eksploatowane dotychczas cysterny-dystrybutory CD-5W o pojemności 4500 l. na podwoziu Stara 266.

Reklama

Komentarze

    Reklama