Reklama

Siły zbrojne

Więcej pieniędzy dla MON. Decyzje Sejmu i prezydenta [AKTUALIZACJA]

Fot. 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana
Fot. 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana

Sejm uchwalił nowelizację ustawy budżetowej na 2020 rok. Przewiduje ona zwiększenie wydatków na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych o 3 mld złotych. Poprawki Senatu, które zakładały niemal całkowite zmniejszenie przyrostu wydatków na obronę (o 2,99 mld zł) zostały odrzucone. Ustawa została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

AKTUALIZACJA 14:44 30.10.2020 - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej, zakładającą zwiększenie wydatków na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych o 3 mld złotych.

W Sejmie odbyło się głosowanie nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok. Jej projekt zakładał, zgodnie z propozycją rządu, zwiększenie nakładów na obronę narodową o 3 mld zł w stosunku do pierwotnie planowanej kwoty. Te pieniądze miały  zostać (i zostaną) przeznaczone na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, co powoduje że środki te będą mogły zostać wydane na cele związane z unowocześnianiem wyposażenia polskiej armii nawet, jeśli nie będą wydane w 2020 roku.

Jedna z poprawek Senatu do ustawy budżetowej zakładała zmniejszenie funduszy na modernizację Sił Zbrojnych w 2020 roku o 2,99 mld złotych, a więc niemal całkowitą rezygnację z przyrostu wydatków. Miała jednak mniejszy zakres niż postulaty zgłaszane wcześniej przez część opozycji (w tym jeszcze w Sejmie), a dotyczące redukcji nakładów na obronę w stosunku do pierwotnie planowanego (na poziomie 49,9 mld zł) budżetu. Ostatecznie jednak i te poprawki zostały odrzucone.

Nowelizacja budżetu została następnie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przygotowana przez rząd nowelizacja budżetu uwzględnia zmniejszone wpływy i zwiększone wydatki w związku z pandemią koronawirusa. Taki ruch został uznany za niezbędny biorąc pod uwagę skutki pandemii. Deficyt budżetowy został podniesiony do łącznie 103,9 mld zł.

Wydatki na obronę narodową w 2020 roku będą wynosić łącznie 52,9 mld zł. To rekordowy poziom, znacznie przekraczający 2 proc. PKB. Pierwotny budżet został ustalony na kwotę 49,9 mld, co miało stanowić 2,1 proc. PKB przy założeniu jego wzrostu zgodnie z wytycznymi przyjętymi przed pandemią koronawirusa, natomiast po uwzględnieniu spadku już budżet na poziomie 49,9 mld może stanowić ok. 2,3 proc. PKB. Przyszłoroczny budżet stanowiący 2,2 proc. PKB szacowanego na rok 2021, to około 51,8 mld zł.

Dodatkowe fundusze na obronę narodową de facto są przeznaczone do wydania zarówno w roku bieżącym, jak i w kolejnych latach. Stanowią pulę pozwalającą zamortyzować spadek dynamiki PKB w procesie modernizacji. Przyjęcie nowelizacji budżetu pozwoli więc na zapewnienie finansowania kluczowym projektom modernizacji Sił Zbrojnych RP w nadchodzących latach.

Komentarze