Siły zbrojne

Polskie lotniska wojskowe bezpieczniejsze. Nowy sprzęt i zdolności

System TACAN 2010 - fot. DGRSZ
System TACAN 2010 - fot. DGRSZ

Miniony rok 2016 przyniósł istotne zmiany w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa lotów w wojskowych bazach lotniczych. Rozpoczęło się instalowanie nowych systemów zapewniających załogom korzystającym z wojskowych lotnisk warunki do bezpieczniejszego wykonywania startów i lądowań o każdej porze dnia i nocy, także przy trudnej pogodzie. W bieżącym roku prace nad wzrostem bezpieczeństwa mają być kontynuowane. 

W minionym roku rozpoczęła się instalacja kilku istotnych systemów związanych z nawigacją i bezpieczeństwem ruchu lotniczego oraz podejścia do polskich lotnisk wojskowych. Dotyczy to między innymi zastępowania wyeksploatowanych i przestarzałych systemy TACAN AN/TRN-26 przekazanych przez Amerykanów w pierwszych transzach pomocy wojskowej dla Polski. Jest to sprzęt z lat 60tych ubiegłego wieku, którego eksploatacja stała się bardzo problematyczna, m. in. ze względu na zakończenie wsparcia technicznego i produkcji części zamiennych przez producenta. TACAN (ang. Tactical Air Navigation System) jest istotną pomocą nawigacyjną, będąc bardziej precyzyjnym odpowiednikiem radiolatarni cywilnego systemu VOR/DME pozwalającym określić odległość i kierunek w jakim znajduje się lotnisko.

TACAN 2010
System TACAN 2010 - fot. DGRSZ

Na mocy umowy zawartej przez Inspektorat Uzbrojenia w lipcu 2016 r. z firmą Siltec na lotniskach Mińsk Mazowiecki i Powidz zainstalowano i wdrożono do pracy naziemne mobilne systemy nawigacyjne TACAN 2010 nowej generacji, produkowane przez brytyjską firmę należącą do koncernu MOOG (wcześniej Fernau Avionics). Kolejne cztery lotniska otrzymają nowe urządzenia w latach 2017-2018.

Instalacja i uruchomienie pierwszych dwóch systemów przebiegły w bardzo szybkim tempie. Jak podkreślił gen. bryg. Krzysztof Żabicki, szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych w Dowództwie Generalnym RSZ  - „sukces przedsięwzięcia był możliwy dzięki wytężonej i świetnie skoordynowanej pracy żołnierzy i pracowników kilku komórek centralnych resortu obrony”. Wymienił wśród tych instytucji Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Dowództwa Generalnego RSZ (konkretnie wydział ubezpieczenia lotów); Inspektorat Uzbrojenia (Szefostwo Techniki Lotniczej i Zespół Zamówień Zagranicznych); Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Informatyki, Łączności i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jako centralny organ logistyczny oraz użytkowników końcowych czyli bazy lotnicze.

GCA 2000
System GCA 2000 fot. DGRSZ

Równie ważne było dla bezpieczeństwa lotów osiągnięcie milowego kroku w realizacji polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej FMS PL-D-DAY, zawartej w grudniu 2012 roku przez Inspektorat Uzbrojenia z firmą ITT Exelis, opiewającej na dostawę 9 radiolokacyjnych systemów lądowania Ground Control Approach GCA-2000 na polskie lotniska wojskowe.

W 2016 roku zainstalowano i poddano kontroli z powietrza system GCA 2000 w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Polska spółka Wasko wykonała również infrastrukturę potrzebną do instalacji systemu na pozostałych ośmiu lotniskach, na których stacje GCA 2000 zostaną zainstalowane do końca 2017 r. Przedstawiciele firmy Harris przeprowadzili również szkolenie dla personelu technicznego i kontrolerów w dwóch z ośmiu baz które maja otrzymać nowy system.

Specjaliści z wydziału ubezpieczenia lotnisk w Zarządzie Wojsk Radiotechnicznych oraz 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego koordynują przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego na dostawę wraz z instalacją oraz szkoleniem personelu obsługującego, dotyczącego nowych systemów lądowania według wskazań przyrządów ILS z DME. Celem jest opracowanie dokumentacji przetargowej dla dostawy w latach 2018-2020 systemu tego typu dla 10 lotnisk.

M28 Bryza
Stosowany do testów NEZL samolot M-28B/PT Bryza - fot. DGRSZ

W celu stałej diagnostyki i sprawdzania powyższych systemów Inspektorat Uzbrojenia ogłosił postępowanie na dostawę wraz z montażem dwóch systemów do kontroli z powietrza urządzeń naziemnego elektronicznego zabezpieczenia lotów (NEZL). Specjalistyczny sprzęt zostanie zamontowany i zintegrowany z wyposażeniem samolotów M-28B/PT stosowanych obecnie do tego typu zadań, których wyposażenie nie zapewnia dziś wystarczającej precyzji pomiarów.

Całość tych zadań stanowi element realizacji Planu Modernizacji Technicznej SZRP w odniesieniu do sprzętu ubezpieczenia lotów i ma docelowo doprowadzić do wyposażenia lotnisk w pomoce nawigacyjne, które umożliwią współdziałanie lotnictwa Sił Zbrojnych RP z sojusznikami we wspólnych operacjach militarnych, a w szczególności przyjęcie Sojuszniczych Sił Wzmocnienia. - „Po sfinalizowaniu prowadzonych projektów będziemy dysponowali lotniskami jednymi z najlepiej wyposażonych w NATO w sprzęt ubezpieczenia lotów. Wierzę, że dzięki temu służba lotników będzie jeszcze bezpieczniejsza” - uważa gen. bryg. Krzysztof Żabicki, szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych w Dowództwie Generalnym RSZ . 

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.