Siły zbrojne

Płk Mokrzycki: Wyzwaniem jest demografia. Jak będzie wyglądał żołnierz i oficer za 15 lat? [Defence24 TV]

Pułkownik Jarosław Mokrzycki, dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP, w rozmowie z Defence24.pl mówi, czym obecnie zajmuje się prowadzona przez niego placówka i jakie znaczenie ma jej działalność dla przyszłości Sił Zbrojnych.

Pułkownik Mokrzycki stwierdza, że gdy wyznaczono go na stanowisko dyrektora CDiSSZ, usłyszał, że jego zadaniem jest zmiana wcześnieszej formuły działalności Centrum - "mniej 'tank', więcej 'think'". Jedną ze zmian wprowadzonych przez płk. Mokrzyckiego jest decyzja o budowie inkluzywnych zespołów, w skład których wchodzą eksperci cywilni i wojskowi.

Centrum w trakcie ostatnich sześciu miesięcy przeprowadziło szereg spotkań i seminariów z udziałem wspomnianych zespołów i zaproszonych ekspertów cywilnych, których tematem było szeroko pojęte środowisko bezpieczeństwa. Chodziło o to, by wojskowi mogli zrozumieć, jak ogólnie prezentuje się sytuacja środowiska bezpieczeństwa w ujęciu operacyjnym. To wpływa na sprawy takie jak budowa scenariuszy ćwiczeń, przygotowywanie się do ewentualnych zagrożeń lub zrozumienie potencjalnych scenariuszy wynikających z różnego biegu wydarzeń. Pułkownik Mokrzycki stwierdza, że tego rodzaju zagadnienia są bardzo interesujące dla specjalistów Centrum, bowiem bez wysłuchania ekspertów, rozumiejących poszczególne aspekty środowiska bezpieczeństwa lepiej od nich, niemożliwe jest dobre skonstruowanie ćwiczeń.

Chodzi o to, w jaki sposób konstruować ćwiczenia, przygotowywać się do ewentualnych zagrożeń albo rozumieć potencjalne scenariusze, mogące wyniknąć z różnego przeplotu zdarzeń - scenariusze stanów otoczenia. To nas bardzo interesuje, nie skonstruujemy ich dobrze, jeśli nie wysłuchamy ekspertów rozumiejących otoczenie lepiej od nas.

Płk Jarosław Mokrzycki, dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP

Płk Mokrzycki stwierdza, że jednym z najważniejszych tematów spotkań była demografia, a w zasadzie demografia i związane z nią kwestie operacyjne. Zagadnienia w rodzaju tego, jak za 10 czy 15 lat będzie wyglądał rekrut i żołnierz? Czy w strukturze demograficznej, jaka jest obecnie, a która nie jest możliwa do zmiany w krótkim okresie, w perspektywie 10 lub 15 lat będzie miejsce dla obecnej formuły żołnierza lub oficera?

Tak naprawdę mówiliśmy o demografii, ale w tle myśleliśmy o kwestiach operacyjnych. Zastanawiamy się, jak za 10 - 15 lat będzie wyglądał rekrut, jak będzie wyglądał żołnierz. Czy rzeczywiście będzie miejsce, w takiej strukturze demograficznej, w jakiej jesteśmy dzisiaj, bo jest ona nam nakazana przez naturę, nie możemy tego zmienić z dnia na dzień, czy będzie miejsce dla takiej formuły oficera czy żołnierza, jaką mamy.

Płk Jarosław Mokrzycki, dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP

O zadaniach i roli kierowanej przez siebie struktury analitycznej płk Mokrzycki mówi, że przebudowane Centrum jest zapleczem analizującym i weryfikującym plany Ministerstwa Obrony Narodowej związane z przyszłością Sił Zbrojnych, przy czym pod uwagę brane są rozmaite potencjalne scenariusze, te pożadane i mniej pożądane, bezpieczne i kryzysowe.

Z jednej strony podejmowane są przez MON decyzje dotyczące przyszłości SZ, z drugiej my, analizując otoczenie i środowisko bezpieczeństwa, weryfikujemy i ważymy wciąż, jak możemy wpływać na takie plany, i który z potencjalnych scenariuszy może być dla nas najbardziej pożadany, niebezpieczny, itp.

Płk Jarosław Mokrzycki, dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP

Płk Mokrzycki mówi też o przyczynach leżących u podstaw działalności Centrum i nawiązania przez nie współpracy z ekspertami cywilnymi. Temat analizy środowiska bezpieczeństwa praktycznie zanikł w naszym kraju po latach 80. ubiegłego wieku. Tymczasem, zwłaszcza w ostatnich latach, dyskurs tego rodzaju jest potrzebny - zwłaszcza, że podobne analizy robione są i w NATO i w krajach regionu. W ostatnim czasie powstała przestrzeń do takiej rozmowy, toczyły się różne dyskusje, jednak inne środowiska nie prowadziły ich na poziomie oczekiwanym przez Siły Zbrojne.

 O kwestiach bezpieczeństwa rozmawia się inaczej w NATO, a inaczej w krajach i regionach, zauważyliśmy, że taki dyskurs jest potrzebny i u nas. Stworzyła się przestrzeń do takiej rozmowy u nas, inne środowiska nie prowadziły jej jednak na takim poziomie, jakiego oczekują SZ.

Płk Jarosław Mokrzycki, dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP

Działalność Centrum jest pochodną zapisów w dokumentach NATO. Siły Zbrojne RP uważają też, że w ramach konstytucyjnych zobowiązań do ochrony kraju mają podnosić świadomość społeczeństwa w kwestiach bezpieczeństwa. Centrum, ma - z jednej strony - możliwość wpływu na funkcjonowanie Sił Zbrojnych, może weryfikować ich działanie z otoczeniem i rzeczywistością, a z drugiej strony w bezpośredni sposób komunikuje ludziom, ekspertom pracującym nad rozmaitymi nowymi rozwiązaniami, co leży w bezpośrednim obszarze zainteresowania wojska. Oni, z kolei, przekazują wojskowym wiedzę na temat tego, gdzie mogą zaistnieć potencjalne wyzwania lub zagrożenia.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.