Siły zbrojne

PIT-Radwar wesprze system obrony powietrznej

System DUNAJ – zobrazowanie sytuacji radiolokacyjnej / PIT-RADWAR
System DUNAJ – zobrazowanie sytuacji radiolokacyjnej / PIT-RADWAR

1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu poinformowała o udzieleniu zamówienia na naprawę urządzeń systemu Dunaj oraz urządzeń terminali lotniskowych TU-20L. Prace przeprowadzi należąca do PGZ spółka PIT-RADWAR.

Postępowanie było realizowane bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Logistycy z 1. RBLog 19 lipca przyznali zamówienie jednemu podmiotowi, którym jest PIT-Radwar S.A. w Warszawie. Jak czytamy w uzasadnieniu, z powodu specyficznych, jak i wymagających specjalistycznego podejścia w planowanych pracach konserwacyjnych oraz zachowania kompatybilności taką usługę może wykonać tylko i wyłącznie PIT-Radwar S.A. Ponadto wykonawca jest autorem dokumentacji technicznej, oraz posiada komplet dokumentacji zatwierdzony przez Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Podkreślono również, że przed wdrożeniem systemu dowodzenia Dunaj to ta firma prowadziła prace badawczo-rozwojowe, a w dalszej kolejności instalował system, wraz z terminalami lotniskowymi TU-20L. Prowadziła również w ostatnich latach prace serwisowe związane z utrzymaniem całości w działaniu. 

Koszty prac w latach 2021-2023 są oszacowane na 20,731 mln zł netto. W umowie przewiduje się także zlecenie podwykonawstwa na przeprowadzenie serwisowych usług pogwarancyjnych oraz napraw i przeglądów oprogramowania CRR-20 w systemie Dunaj. W praktyce jest to umowa wieloletnia, mająca na celu serwisowanie systemu używanego przez SZ RP, a jej wartość będzie najprawdopodobniej zależna od realnie wykonanych prac. 

Zautomatyzowany System Dowodzenia Dunaj wprowadzony na początku XXI wieku służy do automatyzacji procesów dowodzenia, jak i zespalania poszczególnych elementów decyzyjnych w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Przetwarza i analizuje on informacje pochodzące z ośrodków radiolokacyjnych rozproszonych na terenie całego kraju. Agreguje również informacje związane z obsługą techniczną i gotowością operacyjną. Od sześciu lat system Dunaj posiada stosowany certyfikat i włączony jest w skład szerszego, Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO – NATINAMDS.

Reklama
Reklama

Komentarze