Reklama

Siły zbrojne

PGZ ujawnia filary aktualizacji strategii

 • Fot. NCSS/Twitter.
  Fot. NCSS/Twitter.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. zaprezentowała aktualizację założeń strategii działania podczas konferencji pod nazwą „Bezpieczeństwo i konkurencyjność. Rekomendacje dotyczące strategii przemysłowo-obronnej RP”.

W czasie wystąpienia poświęconego aktualizacji strategii PGZ, przedstawiciele Grupy odpowiedzieli najpierw na pytanie dlaczego polski koncern zbrojeniowy potrzebuje aktualizacji swojej strategii. Do najważniejszych powodów zaliczono dynamicznie zmieniające się otoczenie geopolityczne, przeniesienie spółki pod nadzór Ministerstwa Obrony Narodowej oraz aktualizowany program modernizacji polskich sił zbrojnych.

Na nowo zdefiniowano cele długofalowe Grupy. Pierwszym jest funkcjonowanie jako strategicznego elementu bezpieczeństwa państwa. Obejmuje to między innymi wsparcie polskich władz realizacji artykułu 3. Traktatu Północnoatlantyckiego, mówiącego o utrzymywaniu i rozwijaniu indywidualnej i zbiorowej zdolności do odparcia zbrojnej napaści. Ponadto, planowane działania PGZ w ramach wzmacniania bezpieczeństwa obejmują zwiększenie udziału w produkcji na terenie Polski, zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw, a także produkcję i integrację kluczowych elementów sprzętu i uzbrojenia, jak również produkcję części zamiennych i wsparcie eksploatacji (serwis sprzętu).

Polska Grupa Zbrojeniowa zamierza być liderem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i reindustrializacji. W czasie wystąpienia przedstawiciele PGZ podkreślili istotną rolę Grupy dla realizacji Narodowego Planu Rozwoju. Grupa zamierza rozwijać kapitał ludzki (kadry inżynierów, techników, menadżerów i naukowców, działających na rzecz PGZ) oraz współpracować z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (kooperacja). Podkreślono, że zakłady zgrupowane w ramach PGZ mają długą tradycję, sięgającą czasów dwudziestolecia międzywojennego, motywującą i obligującą do zwiększenia wysiłków na rzecz bezpieczeństwa krajowego. Zwrócono także uwagę, że przemysł obronny jest nośnikiem nowych technologii, mających bezpośrednie i pośrednie przełożenie na rozwój reszty sektorów przemysłu krajowego. PGZ, będąca jednym z najnowocześniejszych polskich podmiotów przemysłowych, absorbując nowe technologie wywiera duży i rosnący wpływ na rozwój technologiczny Polski.

Następnym elementem zaktualizowanej strategii Grupy ma być kooperacja i partnerstwo w obszarze produkcji, a także specjalizacja w obszarze badań i rozwoju. Spółka zamierza wykorzystać modele kooperacyjne, zgodne z polityką Grupy w zakresie bezpieczeństwa dostaw dla SZ RP dla dostarczenia kluczowych zdolności określonych w Planie Modernizacji Technicznej. Oznacza to, że jednym z głównych zadań PGZ będzie zapewnienie bezpieczeństwa dostaw w związku z modernizacją techniczną Wojska Polskiego.

Ponadto, większy nacisk zostanie położony na koordynację obszarów inwestycji w zakresie badań i rozwoju na poziomie całej grupy kapitałowej, specjalizacja nastąpi w wybranych, najlepiej rokujących obszarach. Elementem tej części założeń strategicznych jest planowana budowa Centrum Innowacji, działającego w ramach Grupy, przeznaczenie funduszy na zadania w obszarze innowacyjności oraz wydzielenie funduszy celowych. Ostatnią częścią działań w obszarze kooperacji i partnerstwa ma być akwizycja nowych spółek i myśli technologicznej.

Ostatnim elementem nowej strategii PGZ jest globalna oferta spółki. Kierownictwo grupy zamierza, korzystając z Planu Modernizacji Technicznej, stworzyć sieć strategicznych partnerstw. Przewiduje też zwiększenie udziału przedsiębiorstw wchodzących w skład PGZ w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Elementem tej części strategii ma być stworzenie takich produktów, w ramach PMT, które będą odpowiadały potrzebom eksportowym. Planowana jest również dalsza integracja Grupy Kapitałowej PGZ, co - łącznie z wymienionymi wyżej działaniami oraz ciągłą modernizacją techniczną procesów produkcji w spółkach grupy - przyniesie efekt synergii.

Na zakończenie wystąpienia stwierdzono, że miarą sukcesu Grupy jest bezpieczeństwo, jakie wchodzące w jej skład spółki zapewniają Polsce - jego pochodną są zaś wyniki finansowe. Władze grupy są świadome, że te ostatnie uzależnione będą w dużej mierze od zmian w PMT, utrzymywana jest jednak prognoza realizacji programów o łącznej wartości powyżej 60 mld PLN.

Prezentacja zaktualizowanej strategii PGZ odbyła się podczas konferencji „Bezpieczeństwo i konkurencyjność. Rekomendacje dotyczące strategii przemysłowo-obronnej RP”. Wydarzenie zorganizowało Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Patronat nad całością projektu sprawuje natomiast Inspektorat Uzbrojenia.

Załączniki

Reklama

Komentarze (3)

 1. robertpk

  ładna, czysta grafika prezentacji a cała reszta to pobożne życzenia i slogany. jedyny konkret: - stworzenie Centrum Innowacji , czyli wydanie kolejnych dziesiątków milionów na coś co nie ma precyzyjnie zdefiniowanych celów i miejsca w strukturze.

 2. Willgraf

  konkrety..dość lania wody jak za czasów sekretarza KC GIERKA ...konkretne projekty i cele ..a nie 3 tony bzdetów i ogólników ! jakby tak działał przemysł za Adolfa to w 45 nadal by jeździli Panzer I ...i trwały by dialogi techniczne czołgu przyszłości Panzer II

  1. fx

   Za Adolfa tak działał przemysł że zamiast dużych strategicznych 4 silnikowych bombowców to do końca klepali małe He 111. Zamiast iść w Messerschmitt Me 262 i V2 szybciej to dopiero jak w d.... dostawali to w to poszli. Zamiast Tygrysami i Panterami szturmować Moskwę to zatrzymali atak i rozproszyli armię. Hitler był tak głupi że sam chciał dowodzić zamiast dać to robić ZAWODOWCOM.

 3. ask

  Chciałbym, żeby lobbowali nad dostępem do broni w Polsce i do strategii dopisali punkt: "sprzedaż broni odbiorcom lokalnym". Na samej broni lokalnej i amunicji zarobiliby grubą kasę. I byłby to STAŁY DOCHÓD.

  1. Bartek

   No pomarzyć zawsze można - zwłaszcza teraz, kiedy UE coś zaczyna kombinować z ograniczeniem dostępu do broni - bo przecież terroryści kupują broń i amunicję w lokalnych, legalnych sklepach. Paranoja normalnie jakaś.

Reklama