Reklama

Siły zbrojne

MON zwiększa pomoc dla weteranów

Fot. MON/Flickr
Fot. MON/Flickr

"Weterani to nasze dobra narodowe" - powiedział minister Mariusz Błaszczak, który przedstawił propozycje zwiększenia pomocy dla weteranów w ramach nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz dodatkowych działań z pakietu dla poszkodowanych żołnierzy. W planach resortu są m.in.: rozszerzenie definicji misji pokojowej/stabilizacyjnej, zwiększenie dodatku dla weteranów poszkodowanych, kompleksowa opieka medyczna czy dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937, z późn. zm.) weszła w życie 30 marca 2012 r. Jak podkreśla resort obrony narodowej, nowelizacja tego dokumentu jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska weteranów. Minister Obrony Narodowej miał wielokrotnie spotykać się z weteranami poszkodowanymi i przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających weteranów, a ich efektem jest projekt nowelizacji ustawy o weteranach przygotowany we współpracy z tym środowiskiem. Prace, jak podkreślił minister podczas spotkania w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, trwały kilka miesięcy. Natomiast parę dni temu, podczas spotkania szefa MON ze st. chor. sztab. w st. spocz. Tomaszem Klocem, prezesem zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, oraz płk. Leszkiem Stępniem, dyrektorem Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, uzgodniono ostateczny kształt projektu nowelizacji.

Ministerstwo Obrony Narodowej, w ramach nowelizacji, rozszerzy definicję misji pokojowej/stabilizacyjnej, co pozwoli na uzyskanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego przez m.in. uczestników międzynarodowych komisji kontroli i nadzoru nad zawieszeniem działań wojennych w Korei i Indochinach.

Na liście zmian znajdziemy również zwiększenie dodatku dla weteranów poszkodowanych, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką i mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu ponad 30 proc., w wysokości od 10 proc. do 50 proc. najniższej emerytury. Resort proponuje również wprowadzenie nowego dodatku dla wszystkich weteranów poszkodowanych, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką i mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu od 1 proc. do 9 proc., "oczywiście stosunkowo mniejszy" - jak zaznaczył minister. 

Na podstawie znowelizowanej ustawy kompleksową opieką medyczną objęte zostaną osoby z uszczerbkiem na zdrowiu co najmniej 30 proc., które "doznały urazu lub nabyły chorobę podczas wykonywania zadań poza granicami państwa ponad limity finansowania określone przez NFZ". "Finansowanie świadczeń będzie odbywać się z budżetu MON i innych, właściwych resortów" - informuje ministerstwo. Zaktualizowane zapisy mają również wprowadzić bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne dla weteranów poszkodowanych z uszczerbkiem co najmniej 30 proc. (wraz z jednym pełnoletnim członkiem rodziny) oraz bezpłatne turnusy leczniczo-profilaktyczne dla żołnierzy, pracowników wojska, a także funkcjonariuszy SWW, SKW, Policji, PSP, BOR/SOP, ABW, AW i SG, którzy wykonywali zadania poza granicami kraju (plus 50 proc. zniżki na pobyt dla jednego pełnoletniego członka rodziny). Ograniczona zostanie również opłata za pobyt w Domu Weterana i przydzielone zwolnienie z podatku dochodowego w zakresie abonamentu RTV dla weteranów poszkodowanych i turnusów readaptacyjno-kondycyjnych.

Co więcej, nowe zapisy wprowadzić mają również dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze pięciu dni roboczych dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy SWW, SKW, Policji, PSP, BOR/SOP, ABW, AW oraz SG ze statusem weterana poszkodowanego.

Dziś kibicujemy Ministerstwu Obrony Narodowej, aby (…) zmiany objęły jak najszybciej polskich poszkodowanych weteranów działań poza granicami kraju. Za każdym razem mówimy, że chcemy dobrej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, ponieważ wielu członków naszego stowarzyszenia to żołnierze, wielu naszych członków to pracownicy wojska, którzy są bardzo związani z resortem. Uważamy, że ta współpraca powinna wyglądać właśnie tak, że poprzez dyskusje, poprzez rozmowę powinno się te problemy rozwiązywać i tak jest w tej chwili.

st. chor. szt. w st. spocz. Tomasz Kloc, Prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

Zmiany obejmować będą również ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego oraz komunikacji miejskiej, bezpłatne korzystanie z hal sportowych, siłowni i pływalni jednostek samorządu terytorialnego, a także bezpłatny wstęp do muzeów państwowych. Rozszerzona ma zostać również pomoc finansowa na naukę dla weteranów poszkodowanych, którzy mają orzeczony uszczerbek co najmniej 30 proc. Ustawa ma pozwalać na dofinansowanie dwóch form kształcenia.

Resort na rzecz weteranów

Resort zdecydował się również na dodatkowe działania na rzez wsparcia weteranów, do których zalicza się decyzja o uruchomieniu Centrum Leczenia Weteranów, czyli specjalistycznej i rozbudowanej pod względem zaplecza klinicznego komórki, koncentrującej wsparcie dla wszystkich weteranów poszkodowanych. Powstanie ono na bazie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Dodatkowa pomoc w ramach resortu zakłada również wprowadzenie bezpłatnych turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych z uszczerbkiem poniżej 30 proc., na które będą oni mogli pojechać raz na trzy lata. Podczas konferencji szef resortu obrony narodowej przypomniał również o powołaniu pełnomocnika ds. współpracy z weteranami, który zajął się m.in. analizą wniosków o odszkodowania, które to najbardziej poszkodowani weterani skierowali przeciwko MON. Co więcej, zapewnił, że reprezentacja z Polski pojawi się ponownie na Invictus Games, które w 2020 roku organizowane będą w Hadze. Udział ten finansowany jest zarówno przez MON, jak i Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Postępowania sądowe prowadzi Prokuratoria Generalna, i to Prokuratoria Generalna jest odpowiedzialna za przyjecie strategii procesowej. Niemniej na liście przedstawiliśmy nasze stanowisko, stanowisko ministra obrony narodowej, żeby podczas postępowań procesowych nie korzystać z przesłanki przedawniania, i żeby każdą ze spraw traktować indywidualnie.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

Przypomnijmy, że parę dni temu resort obrony narodowej ogłosił także konkurs na realizację zadań publicznych w formie wsparcia weteranom działań poza granicami państwa. Do końca tego roku planuje wydać na ten cel 1,5 mln zł. Pomocą psychologiczną i wsparciem mają być objęci weterani, ich rodziny, a także rodziny poległych na misjach żołnierzy. Oferty należy składać w MON do 22 maja 2019 r., do godziny 16:15. Termin wyboru ofert zaplanowano na 3 czerwca 2019 r. Resort zapowiedział również organizację drugiego konkursu.

Jak pisał Defence24.pl w lutym br., o planowanych zmianach w ustawie ministerstwo poinformowało na posiedzeniu senackiej komisji obrony narodowej. Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz podkreślał wtedy, że jeszcze w tej kadencji resort chce „przyjąć kompleksowe rozwiązania”.

Zwiększenie pomocy dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych jest jednym z priorytetów ministra Mariusza Błaszczaka. Celem przygotowanej nowelizacji jest stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia.

fragment komunikatu Ministerstwa Obrony Narodowej

Prace nad zmianą przepisów o weteranach były prowadzone w MON zarówno pod koniec rządów PO-PSL, jak i za rządów PiS. W obu przypadkach nie udało się przyjąć kompleksowej nowelizacji (za to w 2018 r. została uchwalona nieduża zmiana skierowana do Sejmu przez prezydenta). Ostatnia, opublikowana pod koniec 2017 r. propozycja zmiany tych przepisów nie została przyjęta z zadowoleniem przez środowisko weteranów poszkodowanych.

Komentarze (3)

  1. Michał

    Uczestnicy misji stabilizacyjnej w Czechosłowacji w 1968 też dostaną status weterana ?

  2. As

    Dobrze że nie padło słowo priorytet, bo tych jest już ze sto

  3. Rzyt

    W tym tempie i skuteczności modernizacji lepiej na przyszłe sieroty odkładać...