Reklama

Siły zbrojne

MON wyznaczył dowódców brygad Obrony Terytorialnej

Autor. Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter

Minister Mariusz Błaszczak wyznaczył na stanowiska dowódców dziewięciu brygad Obrony Terytorialnej. Oficerowie ci od dłuższego czasu dowodzą jednak wspomnianymi jednostkami, a decyzja MON to wyznaczenie na kolejne kadencje.

Reklama

14 lutego 2022 roku, Minister Obrony Narodowej wręczył nominację dowódcom brygad Obrony Terytorialnej.

Reklama

Decyzją ministra Obrony Narodowej:

 • płk Mieczysław Gurgielewicz został dowódcą 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej,
 • płk Witold Bubak został dowódcą 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej,
 • płk Krzysztof Stańczyk został dowódcą 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
 • płk Piotr Hałys został dowódcą 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • płk Marcin Siudziński został dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
 • płk Zbigniew Targoński został dowódcą 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
 • płk Tomasz Białas został dowódcą 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
 • płk Tomasz Borowczyk został dowódcą 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
 • płk Artur Barański został dowódcą 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Czytaj też

Pułkownik Mieczysław Gurgielewicz przez pierwsze lata służby zawodowej zajmował stanowiska w pododdziałach czołgów 6. Brygady Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim i 16. Brygadzie Zmechanizowanej w Morągu - dowódca plutonu, oficer operacyjny batalionu, dowódca kompanii.W latach 2004-2016 służył w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej na stanowiskach: oficer sekcji, szef sekcji rozpoznawczej i zastępca szefa sztabu brygady. Od września 2016 r. pełnił służbę w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowiskach szef sztabu następnie zastępca dowódcy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od maja 2020 roku wyznaczony na stanowisko dowódcy 5. Mazowieckiej Brygady OT.

Reklama

Pułkownik Witold Bubak w 1996 r. został absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. Gen. J. Bema w Toruniu. Po ukończeniu szkoły oficerskiej rozpoczął służbę w 22 Dywizjonie Artylerii Mieszanej na stanowisku dowódcy plutonu artylerii przeciwpancernej. Następnie służył w 2 Batalionie Piechoty Górskiej oraz 22 Batalionie Piechoty Górskiej 22. Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej zajmując kolejno stanowiska: dowódcy kompanii wsparcia, oficera sekcji i szefa sztabu batalionu. Od 2016 roku pełnił służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych jako starszy specjalista w Wydziale Szkolenia Ogólnowojskowego. Trzy miesiące później objął dowodzenie 24 Batalionem Lekkiej Piechoty OT w Rzeszowie. W 2017 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, a rok później na zastępcę dowódcy tej brygady. Z dniem 1 stycznia 2021 roku został dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady OT, będzie więc dalej pełnić to stanowisko.

Pułkownik Krzysztof Stańczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Uczestnik pięciu misji poza granicami kraju (Syria, Irak, Afganistan). 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą OT dowodzi od 2018 roku i będzie dalej stać na czele tej jednostki.

Pułkownik Piotr Hałys jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Wydziału Wojsk Inżynieryjnych (kierunek saperski). Był wykładowcą w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. J. Jasińskiego we Wrocławiu. Sześciokrotnie pełnił służbę poza granicami kraju w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i w Afganistanie. Od 2017 roku pełnił obowiązki szefa oddziału Szkolenia Specjalistycznego w Pionie Szkolenia Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Od 2018 roku główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Płk Hałys dowodzi 10. Świętokrzyską Brygadą OT od przełomu czerwca i lipca 2021 roku.

Czytaj też

Pułkownik Marcin Siudziński służbę wojskową rozpoczął w 1995 roku, jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Artylerii w Toruniu. Od 1999 roku pełnił służbę w 18 batalionie desantowo-szturmowym w Bielsku-Białej jako dowódca plutonu ogniowego. Od roku 2007 służył w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, początkowo jako oficer sekcji personalnej w 25 batalionie dowodzenia. W latach 2008-2017 był związany z 7 batalionem kawalerii powietrznej, gdzie służył jako dowódca kompanii wsparcia, szef sztabu batalionu, szef sekcji rozpoznawczej i zastępca dowódcy – szef sztabu. W międzyczasie w latach 2014-2015 pełnił służbę w dowództwie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej jako szef sekcji szkolenia, oraz w latach 2015-2016 w 1 batalionie kawalerii powietrznej jako zastępca dowódcy batalionu – szef sztabu. Uczestniczył również w misjach poza granicami kraju w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku oraz dwukrotnie w Islamskiej Republice Afganistanu. W latach 2018-2021 był szefem sztabu, a potem zastępcą dowódcy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Następnie służył w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu. Płk Siudziński dowodzi 11. Małopolską Brygadą OT od października 2021 roku.

Pułkownik Zbigniew Targoński to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, na Wydziale Inżynierii Wojskowej oraz Akademii Obrony Narodowej, gdzie ukończył studia magisterskie oraz Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne a także wielu kursów doskonalących. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 5. Brygadzie Pancernej „Skorpion" w Opolu. Przez 21 lat służył na stanowiskach dowódczo-sztabowych w wojskach operacyjnych, w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego oraz w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył w misji stabilizacyjnej w Afganistanie. Od 2017 pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, a od końca 2021 roku dowodzi 12. Wielkopolską Brygadą OT (i będzie dalej pełnić to stanowisko).

Pułkownik Tomasz Białas to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, były dowódca zespołu bojowego, szef pionu szkolenia Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, a także trzykrotny uczestnik misji poza granicami kraju, podczas których szkolił do walki z terrorystami - Irakijczyków i Afgańczyków. Laureat Buzdygana 2012 za osiągnięcie bezprecedensowych w historii misji ISAF efektów operacyjnych. W 2011 r. w Kabulu jako pierwszy żołnierz polskich Wojsk Specjalnych w imieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych, Barack'a Obamy uhonorowany medalem za chwalebną służbę – Meritorious Service Medal. Płk Białas uczestniczył w formowaniu 6. Mazowieckiej Brygady OT, a śląską brygadą dowodzi od 2018 roku.

Pułkownik Tomasz Borowczyk rozpoczął karierę wojskową w roku 1994 od Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, po ukończeniu której od roku 1998 pełnił funkcje dowódcze w wielu jednostkach wojsk zmechanizowanych i pancernych. Uczestnik misji Polskich Kontyngentów Wojskowych na terenie Syrii (2000, 2003), Iraku (2007), Afganistanu (2010). Swoją szczecińską przygodę rozpoczął w 2009 roku od służby w dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód, gdzie odpowiadał za kształtowanie polityki jednostki i zajmował się międzynarodowym prawem konfliktów zbrojnych. W szczecińskim eurokorpusie obecny dowódca 14 ZBOT spędził w sumie 6 lat, z czteroletnią przerwą, w trakcie której dowodził batalionem piechoty zmotoryzowanej w 17. Brygadzie Zmechanizowanej. Do 14 ZBOT trafił z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie był szefem oddziału planowania rozwoju i użycia wojsk. Od dnia 10 listopada 2020 roku płk Tomasz Borowczyk objął dowództwo 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Czytaj też

Pułkownik Artur Barański to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stanisława Czarnieckiego w Poznaniu (1998). Studiował na Wydziale Studiów Edukacyjnych – Pedagogika w Zakresie Resocjalizacji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005). Służbę wojskową rozpoczął w 1998 r. w 6. Brygadzie Kawalerii Pancernej jako dowódca plutonu. Następnie w latach 1999-2005 zajmował stanowisko dowódcy kompanii czołgów. W roku 2003 został awansowany na stopień kapitana. W roku 2005 objął stanowisko w Dowództwie 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Jako Starszy Oficer w Zespole Oficerów Łącznikowych pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku. W 2009 roku został mianowany na stopień majora i objął stanowisko specjalisty w Wydziale Logistyki. W 2011 roku pełnił służbę w PKW Afganistan jako Szef Zespołu Łącznikowego. W latach 2012-2016 pełnił służbę w 17. Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku Szefa Sekcji Operacyjnej, a następnie w roku 2014 otrzymał awans na stopień podpułkownika i objął stanowisko dowódcy batalionu. W 2016 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, a następnie jako pułkownik w 2018 roku objął stanowisko dowódcy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od początku powstania Wojsk Obrony Terytorialnej związany jest z budowaniem i kompletowaniem struktur formacji. 16. Dolnośląską Brygadą OT dowodzi od przełomu września i października 2019 roku.

Autor. MON/Twitter
Autor. MON/Twitter
Autor. MON/Twitter
Reklama

Komentarze (1)

 1. ruski trol

  Połowa nawet nie wąchała prochu w ostatnich wojnach kolonialnych

Reklama