Reklama

Siły zbrojne

Polscy generałowie na ważnych stanowiskach

Fot. MON via Twitter
Fot. MON via Twitter

Dwaj polscy generałowie – gen. dyw. Piotr Błazeusz oraz gen. dyw. Karol Dymanowski zostali wyznaczeni na ważne stanowiska. Pierwszy z nich zostanie zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Gen. Dymanowski obejmie natomiast funkcję pełnioną dotychczas przez gen. Błazeusza i będzie zastępcą Szefa Sztabu w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE).

Z dniem 16 lipca br. gen. dywizji Piotr Błazeusz obejmie stanowisko zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – tak głosi komunikat zamieszczony w środę rano przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Gen. dyw. Piotr Błazeusz od drugiej połowy 2019 roku był zastępcą szefa sztabu SHAPE ds. rozwoju strategicznego i przygotowań. Był pierwszym polskim oficerem na tak wysokim stanowisku w strukturach SHAPE. Funkcję zastępcy szefa sztabu SHAPE ds. rozwoju strategicznego i przygotowań obejmie gen. dyw. Karol Dymanowski, niedawno awansowany na stopień generała dywizji przez prezydenta Andrzeja Dudę. 

Gen. dyw. Piotr Błazeusz w SHAPE odpowiadał m.in. za planowanie strategicznego użycia sił w operacjach Sojuszu, jak i Unii Europejskiej. Przed objęciem tego stanowiska pełnił funkcję szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P5, natomiast jeszcze wcześniej dowodził X zmianą PKW Irak jako dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Pełnił również funkcje szefa Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego SZ RP oraz szefa szkolenia 1. Dywizji Zmechanizowanej. Pracował również w ministerstwie jako specjalista do spraw NATO.

Gen. dyw. Karol Dymanowski był od stycznia 2017 roku dyrektorem Departamentu Polityki Zbrojeniowej (wcześniej był zastępcą dyrektora DPZ), stopień generała brygady otrzymał w 2018 roku. Przed przejściem do MON gen. Dymanowski był krótko szefem zarządu działań niekinetycznych w DGRSZ, natomiast przez około trzy lata szefował sekretariatowi Dowódcy Sił Powietrznych i Dowódcy Generalnego RSZ (w czasie, gdy funkcje te pełnił gen. broni pil. Lech Majewski). Służył też w 1 Ośrodku Radioelektronicznym i w Zarządzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej DSP. W 2010 r. jako jedyny oficer polskich Sił Powietrznych został wybrany na przewodniczącego eksperckiej grupy roboczej podległej Konferencji Krajowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama