Reklama

Siły zbrojne

Francuzi kontra drony. Nowe zakupy dla wojsk lądowych

Fot. CS Group
Fot. CS Group

Francuzi rozpoczęli postępowanie przetargowe mające wyłonić dostawcę mobilnego systemu zwalczania mikro i minidronów dla własnych sił zbrojnych. Zwycięzca przetargu ma dostarczyć rozwiązanie zdolne do zwalczania bezzałogowych aparatów latających o wadze od 100 g do 25 kg.

Przetarg prowadzony przez francuską Dyrekcję do spraw uzbrojenia DGA (Direction générale de l’armement) jest prowadzony w ramach programu PARADE (Protection déployAble modulaiRe Anti-DronEs). Jego celem jest dostarczenie przewoźnego, modułowego systemu antydronowego zdolnego do neutralizacji:

  • mikrodronów – bezzałogowych aparatów latających o wadze od 100 g do 2 kg;
  • minidronów – bezzałogowych aparatów latających o wadze od 2 do 25 kg.

Zwycięzca przetargu ma dodatkowo zapewnić wsparcie logistyczne, szkolenie oraz ewentualnie prowadzić przyszłe modernizację (wraz z aktualizacją oprogramowania). Jest to kontynuacja działań podjętych przez DGA osiem miesięcy wcześniej, gdy Francuzi rozesłali w tej sprawie do przemysłu zapytanie o informację.

Jak na razie nie ujawniono szczegółów technicznych poszukiwanego rozwiązania. Z zaproszenia ogłoszonego przez DGA wynika jedynie, że poszukiwany jest system, który można będzie transportować do dowolnego miejsca drogą lądową, morską i powietrzną. Ma on zapewnić dookólną ochronę antydronową podczas działań na terenie Francji, jak i w czasie misji ekspedycyjnych.

Każdy zestaw antydronowy ma być zdolny do automatycznego wykrywania, oceny parametrów ruchu, identyfikacji i neutralizacji dronów, przy każdej pogodzie, w dzień i w nocy. W tym celu ma on posiadać własny, otwarty system dowodzenia i kierowania C2, radar, optoelektroniczny system wykrywania, goniometr oraz nadajnik zakłóceń elektronicznych.

Francuzi zażyczyli sobie dodatkowo by system PARADE był skuteczny zarówno w odniesieniu do dronów zdalnie sterowanych (które utrzymują łączność z operatorem), jak i w odniesieniu do bezzałogowców działających bez emitowania energii elektromagnetycznej (działających w sposób autonomiczny – np. po zadanej wcześniej trasie).

Firmy chętne do udziału w postępowaniu mają złożyć wymagane dokumenty do 4 czerwca 2021 roku. Jak na razie zakłada się zamówienie sześciu systemów antydronowych do końca 2022 roku. Zamówienie to jednak może się zwiększyć o kilkadziesiąt kolejnych zestawów dostarczonych w ciągu jedenastu lat. Mogą one jednak różnić się rodzajem zastosowanych sensorów i efektorów, ponieważ Francuzi zakładają realistycznie, że zagrożenia będą w przyszłości ewoluowały.

Do negocjacji planuje się zaprosić trzech dostawców (występujących indywidualnie lub grupowo), którzy po ostatecznym wyborze, za zrealizowanie całego programu do 2032 roku, mają otrzymać 350 milionów euro. Do faworytów zalicza się firmy MBDA, Thales, CS Group, MC2 Technologies i CerbAir.

PARADE to drugi z kolei program mający dostarczyć systemu antydronowe dla sił zbrojnych Francji. W pierwszym programie MILAD, realizowanym przez francuską firmę CS Group, od 2017 roku dostarczono w sumie osiemnaście zestawów zakłócających. Obecnie uznano jednak, że zarówno zagrożenia, jak i technologie antydronowe uległy takim zmianom, że konieczne jest rozpoczęcie zupełnie nowego postępowania, a nie aneksowanie starego kontraktu.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama