Reklama

Siły zbrojne

Budynki symulatora strzelań powstaną w Bemowie Piskim

Fot. OSP WL Orzysz
Fot. OSP WL Orzysz

Olsztyński Rejonowy Zarząd Infrastruktury prowadzi postępowanie, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w wyniku których powstanie nowoczesna infrastruktura dla zestawów laserowych symulatorów strzelań. Sprawdzamy jaki będzie zakres prac budowlanych oraz według jakich kryteriów zostanie wyłoniony wykonawca.

26 października w biuletynie informacji publicznej RZI Olsztyn zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu robót budowlanych realizowanych na terenie ośrodka szkolenia w Bemowie Piskim (Orzysz). Postępowanie prowadzone jest w formule przetargu nieograniczonego, a jego celem jest wyłonienie wykonawcy inwestycji związanej z budową budynku oraz infrastruktury przeznaczonej dla zestawów laserowych symulatorów strzeleń oraz zagospodarowaniem terenu poprzez budowę wiat, chodników, placów i dróg utwardzonych, ogrodzenia, zbiornika przeciwpożarowego oraz zbiornika retencyjnego odparowującego. Zamawiający określił graniczny termin składania ofert na dzień 7 grudnia 2020 roku (godz. 13:00).

W dokumentacji postępowania określono szczegóły planowanej inwestycji. Zamawiający wskazał, że planuje budowę budynku jednokondygnacyjnego, wolnostojącego o konstrukcji nośnej żelbetowej złożonego z dwóch części. Zaplanowano wykonanie instalacji sanitarnych (w tym kotłowni olejowej), elektrycznych, teletechnicznych i alarmowych. Wokół budynku powstanie ogrodzenie wraz z bramami i furtką, zbiornik na nieczystości, zbiornik retencyjny, zbiornik przeciwpożarowy, a także nawierzchnie w postaci dróg, placów, chodników i opasek. Ponadto wykonane zostaną także wiaty dla palarni i śmietników.

image
Fot. OSP WL Orzysz

Miejsce inwestycji określono jako teren zamkniętego kompleksu wojskowego Bemowo Piskie położonego w obrębie 24 Wierzbiny. Przypomnijmy, że jest to obiekt administrowany przez 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku. Zamawiający określił, że wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji w odniesieniu do wszystkich składowych przyszłej umowy tj. na wykonane roboty i zamontowane urządzenia. Natomiast w przypadku dostarczanego sprzętu i wyposażenia minimalny okres gwarancji określono na 24 miesiące. Okres rękojmi w przypadku całej inwestycji określono na 60 miesięcy. Dodatkowo przyszły wykonawca będzie zobowiązany do realizowania przez rok prac konserwacyjnych i przeglądów: bram garażowych, rolet elektrycznych, pomp ciepła i pompy cyrkulacyjnej, kotłowni olejowej, agregatu wody lodowej, instalacji: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, detekcji tlenku węgla, UPS, systemu multimedialnego oraz systemu kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizyjnego systemu nadzoru.

Całkowita wartość zamówienia została określona na kwotę nieco ponad 11 milionów złotych netto. Wadium zaś na kwotę 110 tys. 700 złotych. Wykonawca inwestycji zostanie wyłoniony na podstawie kryterium ceny (waga 60 proc.), terminu wykonania zlecenia (waga 20 proc.) i okresu gwarancji (waga 20 proc.).

image
Fot. OSP WL Orzysz

Planowana inwestycja stanowi bardzo ważny element w systemie szkolenia sił zbrojnych. Realizację szkoleń z wykorzystaniem zestawów laserowych symulatorów strzelań ma wpłynąć korzystnie na poziom wyszkolenia wojsk lądowych oraz innych pododdziałów korzystających z infrastruktury Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych.

Przypomnijmy dla porządku, że ośrodek poligonowy w Bemowie Piskim (Orzysz) to wydzielony i odpowiednio przygotowany obszar wraz z obiektami szkoleniowymi zajmujący ogólną powierzchnię ponad 16 tys. hektarów, a średnia szerokość i głębokość poligonu wynoszą odpowiednio 20 i 15 kilometrów.

Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych jest przeznaczony do zabezpieczania:

  • ćwiczeń taktycznych z wojskami;
  • szkolenia ogniowego wszystkich rodzajów sił zbrojnych;
  • szkolenia zgrywającego, doskonalącego pododdziałów rodzaju wojsk;
  • ćwiczeń w kierowaniu ogniem pododdziałów;
  • strzelań szkolnych, bojowych, sprawdzających i specjalnych;
  • przeprowadzenia badań specjalistycznych środków bojowych przez wojskowe placówki naukowo – badawcze.

Komentarze