Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Radmor w kolejnym etapie prac nad europejską radiostacją programowalną

Demonstracja wcześniejszego etapu programu ESSOR. Fot. Radmor.
Demonstracja wcześniejszego etapu programu ESSOR. Fot. Radmor.

Europejski program badawczo-rozwojowy w dziedzinie radiokomunikacji, ESSOR został wraz z początkiem listopada zasilony kontraktem otwierającym kolejną fazę jego realizacji. Porozumienie zostało zawiązane między organizacją OCCAR (Organisation Conjointe  de Coopération en matière d’ARmement) a spółką a4ESSOR, odpowiedzialną za zarządzanie konsorcjum przemysłowym. Polskim uczestnikiem konsorcjum jest spółka Radmor, należąca do Grupy WB. Prace obejmą realizację etapu OC1 (Operational Capability 1). 

ESSOR (European Secured SOftware defined Radio) to jeden z europejskich programów badawczo-rozwojowych w dziedzinie radiokomunikacji o zastosowaniach obronnych. Jego głównym założeniem jest opracowanie architektury radiostacji definiowanych programowo (SDR - określanych jako „koalicyjne”) oraz oprogramowania pozwalającego na szerokopasmową transmisję głosu i danych, tzw. waveform ESSOR High Data (HDR WF).

Prace nad projektem mają obecnie objąć etap określany jako OC1 (Operational Capability 1), który zakłada zwiększenie możliwości operacyjnych HDR WF, opracowanego w poprzedniej fazie programu ESSOR. Rozwiązanie opracowano w odpowiedzi na zapotrzebowanie bojowe dotyczące zabezpieczonej, wysokowydajnej, lądowej łączności na szczeblu taktycznym. Faza OC1 będzie koncentrować się na określeniu podstawowych reguł zarządzania cyklem życia HDR WF w trakcie jego użytkowania. Realizacja prac nad OC1, których koszt wyceniany jest na około 50 mln euro, potrwa 45 miesięcy.

Jak stwierdzają przedstawiciele wykonawcy (konsorcjum a4ESSOR), ESSOR OC1 jest kluczowy dla procesu budowania europejskiej zdolności współdziałania w zakresie lądowych działań obronnych. Sprzyjać temu ma zaangażowanie głównych europejskich firm z sektora łączności obronnej.

Podmiotem organizującym przebieg prac w programie jest organizacja OCCAR, która pełni rolę instytucji zlecającej wykonanie kolejnych etapów prac. Mandat do kontynuacji programu, oraz ustanowienie OCCAR jako instytucji zamawiającej, pochodzi od pięciu państw uczestniczących: Finlandii, Francji, Włoch, Polski i Hiszpanii. Organizacja ta już wcześniej przekazała realizację programu dedykowanej spółce joint venture „Alliance for ESSOR (a4ESSOR SAS)”, która jest odpowiedzialna za zarządzanie konsorcjum przemysłowym. 

Prace nad fazą OC1 będą prowadzone na podstawie zawartego z OCCAR programu we współpracy członków konsorcjum przemysłowego a4ESSOR w oparciu o potencjał spółek składowych: Bittium, Indra, Leonardo, Thales i polskiego Radmoru. Radmor S.A jest częścią Grupy WB, największej polskiej prywatnej organizacji kapitałowej zajmującej się przemysłem obronnym. Firma Radmor jest projektantem, producentem i dostawcą rozwiązań komunikacji radiowej dla wojska i służb cywilnych. Obecnie Radmor pozostaje głównym dostawcą radiostacji VHF dla Wojska Polskiego.

W realizowanym od 2009 roku programie ESSOR rozwijana jest technologia europejskiego radia definiowanego programowo, zaprojektowanego z myślą o wspomaganiu operacji koalicyjnych. Poprzednia faza programu ESSOR wykazała powodzenie strategii wielonarodowego rozwoju przemysłowego i wdrożenia szerokopasmowego rozwiązania na wielu platformach radiowych. Waveform ESSOR HDR był testowany w warunkach operacyjnych, umożliwiając siłom lądowym z różnych krajów europejskich płynną komunikację w trakcie wspólnych działań.

Pierwsza faza programu została pomyślnie zakończona w 2015 r. Oprócz europejskiego waveformu o dużej przepływności danych, w pierwszej fazie programu, stworzono i zatwierdzono definicje dla europejskiej architektury radiostacji definiowanej programowo, które to zostały zaportowane na sześciu różnych platformach europejskich. Możliwości interoperacyjne i funkcjonalności waveformu zostały zademonstrowane na różnych platformach krajowych w roku 2016.  Demonstracje te będą kontynuowane w fazie OC1.

Czytaj też: RADMOR gotowy do zbudowania „europejskiej” radiostacji programowalnej

Reklama

Komentarze

    Reklama