Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Nowy polski poduszkowiec i technologie rakietowe [DEFENCE24 TV]

Fot. Defence24

Największym obiektem na wystawie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa na tegorocznym MSPO był poduszkowiec ratowniczo-rozpoznawczy PRC-650. Rozwiązanie to umożliwia sprawne docieranie w terenach podmokłych i bagnistych w miejsca niedostępne i adresatem oferty na nie są takie służby jak Państwowa Straż Pożarna i Wodne Pogotowie Ratunkowe, ale także Policja, Wojska Specjalne czy Straż Graniczna. Pokazywano też m.in. wyroby instytutu dla sektora kosmicznego, w tym silnik hybrydowy o zapłonie hiperbolicznym i silnik rakietowy do rakiety Bursztyn na paliwo stałe. Nowością były też pironaboje umożliwiające wyzwalanie różnego typu mechanizmów w rakietach i statkach powietrznych.

Reklama

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa podkreślał też swoją nową rolę jako Branżowy Punkt Kontaktowy z zakresu „inteligentnej i czystej mobilności". Polega ona na pomaganiu polskim firmom i naukowcom w pozyskiwaniu środków na innowacyjne projekty.

Reklama

Komentarze