Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

General Dynamics wchłonie rządowego operatora IT

Fot. General Dynamics
Fot. General Dynamics

Amerykański koncern zbrojeniowy General Dynamics zawarł porozumienie w sprawie dokonania znaczącej akwizycji na rynku usług teleinformatycznych na rzecz sektora publicznego w USA. Obiektem wykupu stanie się spółka CSRA, zaangażowana dotychczas w obsługę struktury przepływu danych w instytucjach rządowych, służbach państwowych i sferze obronnej. Firma General Dynamics wyłoży na ten cel blisko 10 mld USD.

Komunikat o zawarciu porozumienia w sprawie przejęcia przez koncern General Dynamics udziałów spółki teleinformatycznej CSRA pojawił się w publicznym obiegu w dniu 12 lutego br. Całkowity koszt wykupu określono na poziomie 9,6 mld USD, z czego kwota 6,8 mld USD ma zostać przeznaczona na wykup całości dostępnych udziałów podległego podmiotu, a pozostałe 2,8 mld przypadnie prawdopodobnie na zrekompensowanie jego zadłużenia. Nabywca zgodził się przejąć udziały we wchłanianej spółce po cenie 40,75 USD za sztukę. Wkrótce potem transakcja wywindowała giełdowy kurs akcji CSRA o blisko 31 proc. stanu sprzed ogłoszenia akwizycji.

Wykup CSRA przez General Dynamics komentowany jest jako wydarzenie nieoczekiwane, biorąc pod uwagę dominującą wśród wiodących spółek zbrojeniowych tendencję do wycofywania się z rynku działalności IT dedykowanej odbiorcom publicznym. Aktualna transakcja następuje niemal półtorej roku po tym, jak Lockheed Martin zakończył wydzielenie segmentu biznesowego Information Systems & Global Solutions, który połączył się następnie z Leidos Holdings, Inc.

W opinii prezes General Dynamics, Phebe Novakovic (zasiadającej również na stanowisku dyrektora generalnego spółki) "przejęcie CSRA stanowi znaczący strategiczny krok w poszerzaniu możliwości i bazy klientów naszego segmentu IT". Jak stwierdziła, akwizycja zapewnia koncernowi znaczne możliwości dostarczania opłacalnych rozwiązań i usług IT dla Departamentu Obrony, służb wywiadowczych i federalnych agencji cywilnych.

General Dynamics zalicza się do głównych amerykańskich korporacji zbrojeniowych, mając w swojej ofercie szeroki zakres sprzętu i wyposażenia na użytek obronny. Wśród jej głównych segmentów działalności można wskazać m.in. produkcję lądowych systemów opancerzonych (czołgi M1 Abrams), systemów okrętowych oraz elementów pocisków i rakiet manewrujących. Firma dysponuje oprócz tego również dobrze rozwiniętą sekcją sprzętowych i programowych technologii teleinformatycznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama