Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Niemieckie radary dla brazylijskich wyrzutni rakietowych

  • Frances Allen (z lewej) Fot. Sergeant Johanie Mahieu/Royal Canadian Air Force
    Frances Allen (z lewej) Fot. Sergeant Johanie Mahieu/Royal Canadian Air Force

Koncern Rheinmetall poinformował o aneksie do umowy zawartej z brazylijską firmą Avibras, produkującą między innymi wyrzutnie rakietowe dalekiego zasięgu Astros 2020, zgodnie z którym odbiorca ten otrzyma dodatkowe radary kontroli ognia dalekiego zasięgu Fieldguard 3.

Koncern Rheinmetall poinformował o podpisaniu aneksu do umowy z brazylijską firmą Avibras, zgodnie z którym odbiorca ten otrzyma dodatkowe systemy radarowe kontroli ognia artyleryjskiego dalekiego zasięgu Fieldguard 3. Radary te wykorzystywane są na pojazdach wsparcia wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych dalekiego zasięgu Astros 2020 o maksymalnym zasięgu 95 km.

Aneks do umowy z 2012 r. podniósł jej ogólną wartość do 52 mln EUR, kwota ta zawiera również części zamienne dla systemów radarowych. Dostawy systemów Fieldguard 3 rozpoczęły się w maju 2015 r., mają zakończyć się do września przyszłego roku. Obie zainteresowane firmy uznają także, że potencjalnie istnieje możliwość zwiększenia wartości umowy o kolejne osiem do dwunastu systemów.

Radary kontroli ognia artylerii Fieldguard 3 produkowane są przez szwajcarską firmę Rheinmetall Air Defence, dawną Oerlikon Contraves, przejętą przez koncern Rheinmetall w 1999 r. Radary te zapewniają śledzenie trajektorii lotu pocisków do odległości 100 km.

Reklama

Komentarze

    Reklama