Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

OBR CTM zwiększa współpracę z naukowcami

Na zdjęciu od lewej Dziekan Wydziału EEIiA PŁ dr hab. inż. Sławomir Hausman, Wiceprezes Zarządu OBR CTM S.A. Joanna Sztiller, Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian. Fot. OBR CTM
Na zdjęciu od lewej Dziekan Wydziału EEIiA PŁ dr hab. inż. Sławomir Hausman, Wiceprezes Zarządu OBR CTM S.A. Joanna Sztiller, Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian. Fot. OBR CTM

W siedzibie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (CTM) w Gdyni, odbyło się spotkanie sygnatariuszy umowy o współpracy zawartej pod koniec 2017 roku pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, a wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej CTM. Podczas spotkania przedstawiciele obu instytucji omówili szczegóły wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze obronności.

Na wspomnianym spotkaniu, przeprowadzonym w poniedziałek 12 stycznia obecni byli zarówno przedstawiciele Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, reprezentowanej przez jej dziekana dr. hab. inż. Sławomira Hausmana i dr. inż. Piotra Korbela, jak i przedstawiciele CTM, z prezesem zarządu dr inż. Andrzejem Kilianem oraz wiceprezes Joanną Sztiller, na czele. Pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań było efektem zainicjowanej pod koniec zeszłego roku kooperacji, której głównym celem jest podjęcie współpracy partnerskiej w obszarze badań, projektowania oraz wdrażania rozwiązań technologicznych, ze szczególnym naciskiem na obszar obronności.

Jesteśmy jednym z największych tego rodzaju wydziałów w Polsce. Nasz potencjał naukowy jest nie tylko znaczący, ale także wielodyscyplinowy. Nasi absolwenci i byli pracownicy są chętnie zatrudniani na całym świecie w największych korporacjach i centrach badawczych. Dlaczego nie mielibyśmy działać w większym stopniu na rzecz polskiej gospodarki i obronności? Jestem przekonany, że współpraca Wydziału z Centrum Techniki Morskiej w obszarze badań dotyczących technologii wojskowych okaże się obustronnie korzystna.

dr hab. inż. Sławomir Hausman, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki  i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Prezes Zarządu OBR CTM dr inż. Andrzej Kilian zwrócił uwagę, że współpraca z jednostką Politechniki Łódzkiej wpisuje się w działania strategiczne CTM, które mają zaowocować wykorzystaniem efektów działalności naukowo-badawczej w sektorze obronnym. – Nawiązanie współpracy z tak renomowaną  jednostką naukowo-dydaktyczną Politechniki Łódzkiej, wpisuje się w działania strategiczne CTM, mające na celu zwiększenie efektów materialnych działalności naukowo-badawczej na rzecz realizacji projektów obronnych – stwierdził prezes zarządu CTM.

Wiceprezes OBR CTM Joanna Sztiller wyraziła zadowolenie z uzyskania kolejnego partnera do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. - Jesteśmy  usatysfakcjonowani, że zyskaliśmy kolejnego ważnego partnera w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, co z pewnością przełoży się na obopólne zwiększenie osiągnięć badawczych, potencjału naszych jednostek oraz efektów naszej wspólnej działalność - zaznaczyła Joanna Sztiller.

Reklama

Komentarze

    Reklama