Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Polskie pojazdy specjalne na rzecz bezpieczeństwa

Siedziba firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Autor. SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. to znana, rozpoznawalna i znacząca od ponad trzech dziesięcioleci marka w Polsce i za granicą. Została założona w 1992 roku w Bielsku-Białej pod nazwą „Budowa Pojazdów Specjalnych Zbigniew Szczęśniak” jako rodzinna firma z polskim kapitałem. Obecnie jest jednym z czołowych producentów pojazdów specjalnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Reklama

Artykuł sponsorowany, przygotowany przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Reklama

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jest firmą nastawioną na spełnianie indywidualnych potrzeb klientów i realizowanie zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa. Nadrzędnym celem firmy od momentu powstania było opracowanie i podjęcie produkcji niezawodnych samochodów pożarniczych, które zapewniałyby bezpieczeństwo ratownikom i umożliwiałyby sprawne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych. Firma starała się tym samym wypełnić lukę, która w tamtym czasie istniała w branży pożarniczej.

W pierwszych latach działalności firma wykonywała remonty różnego rodzaju samochodów pożarniczych. Były to głównie pojazdy ratowniczo-gaśnicze użytkowane przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W miarę rozwoju firmy, w kolejnych latach zaczęły powstawać pierwsze samodzielne konstrukcje zabudów. Podjęto też produkcję pneumatycznych masztów oświetleniowych, wysokociśnieniowych agregatów gaśniczych, dwuzakresowych autopomp pożarniczych A 20/10 oraz A 30/10 opracowanych we współpracy ze Świdnicką Fabryką Pomp. Już w kolejnym roku od założenia firmy wykonany został pierwszy średni samochód gaśniczy wodno-pianowy na podwoziu Star 244L z kabiną załogową.

Reklama
Użytkownikami pojazdów produkowanych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. są m.in. jednostki straży pożarnych, wojska, Straży Granicznej oraz policji.
Autor. SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Wyzwaniem było również uruchomienie produkcji ciężkich lotniskowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wówczas zaledwie kilka firm w Europie wytwarzało ten rodzaj pojazdów. Wdrożenie tej produkcji stanowiło potwierdzenie wysokiej jakości i gotowości firmy do zaangażowania w realizację nowych zadań. Produkowane przez firmę samochody spełniają wymagania określone w przepisach prawnych, normach i regulaminach ICAO. Lotniskowe samochody ratowniczo-gaśnicze dostarczone przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.  zabezpieczają obecnie Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi, Port Lotniczy im. Václava Havla w Pradze (Republika Czeska), a także 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, jak również lotniska w Gruzji, Republice Albanii, Republice Rwandy, Meksyku i Wielkiej Brytanii.

Misją firmy było i jest tworzenie silnej, stabilnej marki, w Polsce i zagranicą poprzez tworzenie i dostarczanie samochodów specjalnych dla różnych służb i formacji działających na rzecz bezpieczeństwa państw i ich obywateli
dr Grzegorz Szczęśniak – Prezes SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. przywiązuje bardzo dużą wagę do zarządzania jakością. Firma jako pierwsza spośród producentów pojazdów pożarniczych w kraju, już w 2005 roku, wprowadziła System Zarządzania Jakością według serii norm ISO 9001, który został rozszerzony poprzez wdrażanie procedury wynikającej z AQAP 2110. Umożliwiło to realizację zamówień dla sił zbrojnych państw NATO. Wkrótce potem firma otrzymała Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) 1789H nadawany w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO. W tym okresie wdrożono także Wewnętrzny System Kontroli (WSK), który umożliwia import oraz eksport produktów wojskowych. Z kolei od 2006 roku SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Ciężki samochód rozpoznawczo-pomiarowy do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych (CBRNE) Scania P370B6X2*4NB XT (6x2*4).
Autor. SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Jako jedna z pierwszych w branży firma wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001, który umożliwił minimalizację wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 września 2019 r. SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. została wpisana do wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Do dziś zakład jest jedynym w branży pożarniczej znajdującym się na tej liście. To ważny dowód uznania prac realizowanych dotychczas na rzecz bezpieczeństwa państwa. Na 200 podmiotów będących wpisanych na wspomnianą listę, zaledwie 35 z nich to podmioty prywatne.

Z kolei w 2011 roku przedsiębiorstwo zajęło 34. miejsce wśród 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw motoryzacyjnych w Polsce.

Podstawowym celem firmy jest jej systematyczny rozwój. Doświadczona kadra inżynieryjna, nowoczesne technologie i materiały oraz zaawansowane biuro konstrukcyjne to droga do zdobywania nowych rynków i poszerzania oferty. Konstruktorzy firmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat opracowali i opatentowali wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych. Dzięki biuru konstrukcyjnemu możliwe jest opracowywanie założeń oraz tworzenie coraz bardziej złożonych konstrukcji spełniających wymagania odbiorców.

Poszukując nowych możliwości stosuje się innowacyjne rozwiązania oraz technologie w procesie produkcji. To efekt współpracy firmy z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi, którego przykładem jest zastosowanie systemu modułowego o zwiększonej ergonomii oraz zoptymalizowanemu położeniu wysokości środka ciężkości przy budowie nadwozi pożarniczych. Opracowano go przy współpracy z Wydziałem Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS).

Podwozia pojazdów przygotowane pod zabudowę na jednej z hal produkcyjnych.
Autor. SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Personalizacja projektu pod kątem danego użytkownika oraz jego realizacja jest atutem firmy, która podejmuje się wykonania coraz to nowych wyzwań. Obecna paleta wyrobów obejmuje: lekkie, średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody gaśnicze proszkowe, lotniskowe samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody ratownictwa chemicznego, technicznego, wodnego, wysokościowego, samochody specjalne wężowe, nośniki kontenerowe, zaopatrzeniowe, dowodzenia i łączności, dla grup poszukiwawczo-ratowniczych, rozpoznawczo-pomiarowe do skażeń (CBRNE), żurawie ratownicze, kontenery i przyczepy specjalne, samochody dla służb porządku publicznego, sił zbrojnych i innych służb.

Na tle konkurencji wyróżnia nas stosowane najnowszych rozwiązań, technologii i materiałów, bezpieczeństwo oraz ergonomia wyrobów. Naszymi atutami są uczciwość, elastyczność, otwartość do każdego z naszych klientów, a także partnerów biznesowych z którymi współpracujemy.
mgr Anna Szczęśniak – założycielka SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

W następnych latach w firmie wprowadzono strategię zrównoważonego rozwoju, która zakładała dywersyfikację odbiorców, zróżnicowanie portfolio produktowego, a także intensyfikację działań eksportowych. Dywersyfikacja jest jedną z ważniejszych strategii w rozwoju SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Realizowana jest ona poprzez rozszerzanie gamy pojazdów i innych wyrobów, a także poprzez pozyskiwanie nowych dostawców i odbiorców oraz wdrażanie odmiennych od dotychczas stosowanych metod.

Istotnym celem firmy jest również stały rozwój poprzez wykorzystanie obecnych zasobów i możliwości oraz otwarcie się na nowe rynki – głównie eksportowe. Jest to możliwe poprzez dostarczanie nowoczesnych pojazdów dla służb ratowniczych.

Obecnie największą produkowaną przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. grupą pojazdów są samochody pożarnicze. Trafiają one do ponad 30 krajów na czterech kontynentach. Eksport stanowi ponad 30% całej produkcji. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu oraz wysokiej jakości wytwarzanych pojazdów zdobywane są kolejne rynki zbytu – nowi odbiorcy w kraju oraz poza jego granicami. Użytkownikami samochodów powstałych w firmie są: jednostki straży pożarnych, wojska, Straży Granicznej, Policji, służb energetycznych czy gazowniczych oraz innych podmiotów. W 2022 roku bramy zakładu opuściło ponad 240 różnego rodzaju pojazdów.

Fundamentem firmy są ludzie, ich wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje. To oni tworzą jej teraźniejszość oraz przyszłość. Obecnie to grupa ponad 200 wysoko wykwalifikowanych specjalistów wykorzystujących swoją wiedzę i doświadczenie przy budowie nowoczesnych pojazdów.

Aby można było z powodzeniem realizować wymienione cele i nowe wyzwania w 2013 został oddany do użytku nowoczesny zakład produkcyjny, który znajduje się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Komorowicach Krakowskich – dzielnicy Bielska-Białej. Zakład ten w kolejnych latach był systematycznie rozbudowywany. Łącznie teren zakładu zajmuje powierzchnię ponad 47 000 m2, na której zlokalizowano: trzy hale produkcyjne, budynek administracyjny oraz własny poligon do przeprowadzania testów i szkoleń.

Stanowiska montażu nowoczesnych nadwozi samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Autor. SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

W 2020 roku została podpisana umowa z amerykańską firmą Oshkosh Corporation, dzięki czemu przedsiębiorstwo stało się dystrybutorem ciężkich lotniskowych samochodów ratowniczo-gaśniczych Titan i Striker w Polsce.

W ostatnich dwóch latach SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. wykonała prestiżowe zamówienie dla Państwowej Straży Pożarnej dostarczając partię 14 ciężkich żurawi ratowniczych (rotatorów) do usuwania skutków wypadków i katastrof drogowych – Renault K520 P8X4 HEAVY.44 E6 (8x4). Każdy z tych pojazdów posiada żuraw teleskopowy (rotator) o maksymalnym udźwig 54 400 kg, cztery hydrauliczne podpory stabilizujące, ramię holownicze o udźwigu 24 400 kg oraz paletę aż siedmiu wyciągarek hydraulicznych.

Natomiast z uwagi na rozszerzone spektrum zadań Państwowej Straży Pożarnej, biuro konstrukcyjne firmy opracowało grupę pojazdów rozpoznawczo-pomiarowych do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych (CBRNE). Trafiły one już do wybranych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP na terenie kilku województw.  

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jest zaledwie jedną z kilku firm na świecie, która dostarcza tego typu, wysoko zaawansowane technologicznie pojazdy (laboratoria) dla specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego straży pożarnych i innych służb.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jest uznanym i sprawdzonym dostawcą dla sił zbrojnych wielu państw. Jednym z ciekawszych opracowanych rozwiązań jest Kołowy Wóz Zabezpieczenia Technicznego KWZT-3 Tatra T 815-7M3C4.371 8X8.1R (8x8).
Autor. SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Dotychczasowym potwierdzeniem jakości produkowanych przez firmę wyrobów na rzecz bezpieczeństwa państwa, a także pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym jest przyznanie ponad 100 nagród i wyróżnień na prestiżowych targach i wystawach. Poza tym od 2015 roku firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. była wielokrotnie wyróżniana nagrodami w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa w kategoriach „Innowacyjna Firma" i „Innowacyjny Produkt". Wśród nagrodzonych produktów znalazły się m.in. Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności, mobilne centrum monitoringu MCM Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI, średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault D16 4x4, pojazd typu armatka Tajfun Scania P450 XT, ciężki Kołowy Pojazd Ewakuacji i Ratownictwa Tatra 815-7 8X8 czy ciężki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Scania P450. Ponadto w 2019 roku przyznano firmie Złotą Gwiazdę jako nagrodę dla przedsiębiorcy. Z kolei w 2020 roku SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. otrzymała Grand Prix Lidera Bezpieczeństwa Państwa w kategorii „Innowacyjna firma" za „Wieloletnie prace nad innowacyjnością produktów na rzecz bezpieczeństwa i obronności".

Od momentu powstania firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. prowadzi aktywną działalność charytatywną w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma wspomaga różnorodne inicjatywy ratujące życie, dające radość i możliwość rozwoju dzieci i młodzieży.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jest dumnym reprezentantem naszego kraju, regionu i miasta Bielska-Białej gdzie ma swoją siedzibę, ale przede wszystkim polskiej przedsiębiorczości. Jest doskonałym przykładem, że można nie tylko realizować ambitne projekty inwestycyjne, ale też systematycznie rozwijać i wdrażać innowacje.

Historia SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. to 30 lat rozwoju polskiej myśli technicznej, zbierania doświadczeń oraz podtrzymywania przemysłowych tradycji na bazie polskiego kapitału.

Artykuł sponsorowany, przygotowany przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Reklama

Komentarze (3)

 1. atom

  Dla mnie nieodżałowanym projektem który przegrał przetarg w niejasnych okolicznościach na KWZT był Mamut na Tatrze 8x8, Hardun na Skani 8x8 nadaje się zdaniem operatorów tegoż do ratownictwa drogowego a nie terenowego-bojowego

  1. Michal123

   Nie wiem, czy to taka strata po wielkiej aferze w Czechach dotyczącej tych holowników, po której firma Tatra zerwała współpracę z firmą Szczęsniak. Poza tym, skoro takie to super - ktokolwiek to kupił inny? Ciekawe dlaczego...tak świetnie wygląda na foto przecież.... A holowniki w straży z rotatorem bardzo fajne - mocne - aż przednie koła się odrywają od nawierzchni, jak powiesi się cokolwiek na wysięgniku z tyłu....

 2. Facetoface

  Nie jest to Rosenbauser czy Ziegler ale daje pracę TU! Niżej pisano o braku naszych silników w pojazdach- autopompy są Waterusa i Ruberga. Tak jest dzisiaj skonstruowana produkcja że wyko=rzystuje się podzespoły innych.

 3. Thorgal

  Szkoda że na tych zdjęciach brak polskich ciężarówek :(

  1. Był czas_3 dekady

   Słuszna uwaga.

  2. M-2PL

   Tak - mógłby się pojawić producent polskich podwozi 4x4 (kiedyś star244) 6x6 (Star266). Podobno w tym roku zostanei uruchomiona pełna produkcja w Polsce (poza silnikiem i skrzynią) podwozi trakcyjnych na rynek cywilny oraz wojskowy 4x4 7,5 oraz 9,5 DMC.

Reklama