Przemysł Zbrojeniowy

Koniec modernizacji białoruskich „Akacji”

Fot. „Uraltransmasz"

Rosjanie zakończyli dostawę zmodernizowanych, samobieżnych haubic 2S3M „Akacja" dla białoruskich sił zbrojnych. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 przez rosyjskie zakłady „Uraltransmasz" polegało głównie na dodaniu cyfrowego systemu naprowadzania i kierowania ogniem oraz nowych urządzeń łączności dostarczonych przez przemysł białoruski.

Zgodnie z informacją przekazaną agencji TASS dostawa zmodernizowanych haubic 2S3M „Akacja" z Rosji na Białoruś została zakończona. Remont pojazdów i modernizacja systemu artyleryjskiego był prowadzony przez zakłady „Uraltransmasz" należące do koncernu „Urałwagonzawod" w państwowej korporacji „Rostiech". Pomimo pandemii kontrakt podpisany na lata 2020-2021 został zrealizowany w terminie.

Według rosyjskiego wykonawcy, przeprowadzone prace remontowe mają przedłużyć czas służby armatohaubic „Akacja", których stan techniczny został „zbliżony do stanu nowych instalacji". Oficjalnie wskazuje się również na zwiększenie możliwości bojowych wyremontowanych zestawów, jednak w rzeczywistości zakres prac modernizacyjnych był mocno ograniczony. Polegał on jedynie na wymianie starego wyposażenia elektronicznego na nowsze według zasady „urządzenie za urządzenie".

„Przeprowadzenie kapitalnego remontu 2S3M „Akatcja” wraz z modernizacją wydłuża czas służby i zapewnia stan techniczny jak najbardziej zbliżony do nowo produkowanych wyrobów, niezależnie od stanu urządzeń przyjmowanych do naprawy. „Uraltransmasz” udziela gwarancji na produkty, które przeszły kapitalny remont i modernizację, zapewnia gwarancję i obsługiwanie serwisowe, co pozwala na utrzymanie gotowości parku zestawów na wysokim poziomie”.
Komunikat prasowy zakładów „Uraltransmasz” – 30.12.2021

Przede wszystkim zmodernizowano system łączności instalując nowe radiostacje produkcji białoruskiej. Dodano także nowy system rozpoznawania skażeń jak również zmodernizowano system kierowania ogniem (instalując m.in. nowy celownik noktowizyjny). Nie wymieniono jednak układu napędowego jak również systemów mechanicznych poddając je najprawdopodobniej jedynie przeglądowi i koniecznym naprawom.

Taki sposób „modernizacji" systemów artyleryjskich nie jest stosowany jedynie w odniesieniu do uzbrojenia białoruskiego. W podobny sposób próbują unowocześniać swoją armię również Rosjanie. Nie pozbywają się oni bowiem nawet kilkudziesięcioletnich zestawów artyleryjskich, ale poddają je przeglądom, remontom i najprostszej „kosmetyce" sprzętowej, polegającej jedynie na wymianie podzespołów elektrycznych i elektronicznych na nowe, dostępne na rynku.

W informacji przekazanej przez agencję TASS wskazano np. na zakończoną przez zakłady „Uraltransmasz" modernizację samobieżnych armat 2S7M „Małka" kalibru 203 mm dla armii rosyjskiej. I w tym przypadku wskazano, że prace objęły przede wszystkim wymianę urządzeń łączności oraz ... cyfrowego sprzętu naprowadzania i kierowania ogniem.

Czytaj też

Zmoderenizowane w taki sam sposób białoruskie, samobieżne armatohaubice 2S3M „Akacja" trafiły głównie do 11. Gwardyjskiej Brygady Zmechanizowanej ze Słonimia na południu obwodu grodzieńskiego w zachodniej Białorusi.

Komentarze