Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

IU kupuje sprzęt wysokościowo-ratowniczy

Hełm lotniczy Gentex HGU-55/ Fot. Gentex
Hełm lotniczy Gentex HGU-55/ Fot. Gentex

IU poinformował o rozpisaniu przetargu, w ramach którego wskazany ma zostać dostawca hełmów lotniczych i masek tlenowych używanych na niektórych samolotach Sił Powietrznych.

Całość procedury podzielona została na trzy zadania w ramach którego planowane jest pozyskanie 30 szt. hełmów lotniczych HGU-55/P, dopuszczonych do eksploatacji na samolotach C-295M (zadanie 1.); 60 szt. hełmów lotniczych ALPHA 306, dopuszczonych do eksploatacji na samolotach PZL-130 (zadanie 2.);oraz po 35 szt. hełmów twardych ZSz-7AP i masek tlenowych KM-34D dopuszczonych do eksploatacji na samolotach TS-11, MiG-29, Su-22 (zadanie 3).

image
PZL-130 / Fot. B. Sulik

 Procedura zostanie przeprowadzona w trybie ograniczonym. Najpierw by złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chętni będą się musieli dostarczyć:

 • dokładny opis oferowanego przedmiotu, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności oraz dokument potwierdzający, że zaoferowany przedmiot równoważny został dopuszczony do eksploatacji w SZ RP na podstawie obowiązującej dokumentacji technicznej lub dopuszczony do eksploatacji w SZ RP na podstawie obowiązującego w SZ RP lub nowo opracowanego biuletynu technicznego;
 • potwierdzenie posiadania koncesji na obrót w zakresie określonym w WT
 • potwierdzenie dysponowania aktywami lub zdolnością kredytową: dla zadania nr 1 – 180 000,00 zł (słownie:sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), dla zadania nr 2 – 315 000,00 zł (słownie:trzysta piętnaście tysięcy złotych), dla zadania nr 3 – 640 000,00 zł (słownie:sześćset czterdzieści tysięcy złotych)
  Wykonawca, który zgłasza chęć udziału w postępowaniu na więcej niż jedną część zamówienia (wskazaną we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), musi wykazać się sumą środków finansowych lub zdolności kredytowych dla tych części zamówienia, na które składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 • wykaz wykonanych dostaw sprzętu wysokościowo-ratowniczego stanowiącego wyposażenie statku powietrznego lub personelu latającego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wartości nie mniejszej niż: dla zadania 1 – 180 000,00 zł (słownie:sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), dla zadania 2 – 315 000,00 zł (słownie:trzysta piętnaście tysięcy złotych), dla zadania 3 – 640 000,00 zł (słownie:sześćset czterdzieści tysięcy złotych).
  Wykaz musi zawierać przedmiot dostaw, datę wykonania, podmiot na rzecz którego je wykonano, wartość dostaw oraz dowód potwierdzający, że zostały one wykonane należycie

Grupa, maksymalnie dziesięciu, podmiotów, którym zostanie zaprezentowana SIWZ, zostanie wyłoniona w oparciu o ilość dostaw sprzętu większą niż wymagana dla danego zadania: 1 dostawa=1 punkt, 2 dostawy = 2 punkty itd. aż   5 i więcej dostaw niż ilość wymagana = 5 pkt.

image
Su-22M4 podczas pikniku w 23 BLT/ Fot. B. Sulik

 

Wykonawcy zaproszeni do składania ofert wnoszą wadium w wysokości:

 • dla części nr 1 – 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych),
 • dla części nr 2 – 23 500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych),
 • dla części nr 3 – 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych)

A ich oferty będą ocenione w oparciu o kryterium ekonomiczne (cena - waga 60%, gwarancja - waga 40%). Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać do dn. 7.1.2020, do godz. 09:00

Reklama

Komentarze

  Reklama