Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

CTM rozbudowuje infrastrukturę badawczą

Fot. OBR CTM
Fot. OBR CTM

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. otrzyma dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę własnego zaplecza technicznego i laboratoryjnego, co zwiększy zakres, efektywność i skuteczność oferowanych przez CTM badań.

Prace związane ze zwiększeniem możliwości badawczych CTM będą realizowane w ramach umowy o dofinansowaniu projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet), podpisanej w dniu 31 lipca 2018 roku w Warszawie. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sygnatariuszami umowy byli członkowie Konsorcjum Naukowo-Technologicznego tworzonego przez: Politechnikę Wrocławską (Lider), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z Gdyni, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Białostocką, Wojskową Akademię Techniczną oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Głównym celem projektu EMC-LabNet jest rozbudowa i uzupełnienie zaplecza technicznego i bazy laboratoryjnej członków Konsorcjum oraz utworzenie strategicznej, unikatowej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów, świadczących usługi z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Mają one stanowić komplementarne i kluczowe zaplecze dla zaawansowanych badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Dodatkowo mają na celu m. in. zwiększenie poziomu ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym i oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych.

CTM dysponował już wcześniej rozbudowaną infrastrukturą badawczą oraz posiada wysokie kompetencje w tej dziedzinie wynikające z wieloletniego doświadczenia. Jednak realizacja projektu EMC-LabNet, który oprócz wkładu własnego zyskał również pokaźne dofinansowanie, wpłynie znacząco na podniesienie potencjału badawczego już istniejących laboratoriów, zwiększając zakres, efektywność i skuteczność oferowanych przez nie badań.

Dalszy rozwój infrastruktury badawczej przyczyni się do znaczącego wzrostu możliwości wykonania kompleksowych badań laboratoryjnych oraz umożliwi ich wykorzystanie już na wczesnych etapach powstawania produktu (opracowywania modeli technicznych, demonstratorów technologii, prototypów), aż po finalne egzemplarze na etapie produkcji seryjnej.

Wzrost możliwości badawczych będzie miał również istotny wpływ, na pozycję laboratoriów gdyńskiej Spółki na rynku Europejskiej Przestrzeni Badawczej, między innymi w kontekście możliwości realizacji nowych międzynarodowych programów europejskich. Dodatkowo pozyskana aparatura umożliwi prowadzenie badań nad opracowaniem oraz rozwojem nowych materiałów i technologii oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań do produktów oferowanych na rynek krajowy i międzynarodowy.

Reklama

Komentarze

    Reklama