Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Prezydent spotkał się z przedstawicielami zbrojeniówki

Fot. BBN
Fot. BBN

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami polskiego przemysłu obronnego. W pierwszym z cyklu spotkań uczestniczyło 17 podmiotów przemysłu państwowego, prywatnego, instytutów badawczych i uczelni. W czasie spotkania poruszano kwestię wsparcia dla produkcji obronnej i eksportu oraz współpracy firm państwowych z prywatnymi.

"Zamiarem prezydenta było potwierdzenie sygnalizowanej wcześniej gotowości do wsparcia przemysłu i jego promocji za granicą, czemu wyraz dał uczestnicząc w targach w Kielcach czy zabierając przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w podróż do Jordanii" – powiedział Paweł Soloch, szef BBN. Spotkanie miało też zapoznać Andrzeja Dudę z problematyką przemysłu zbrojeniowego.

Jak dodał, prezydent wyraził życzenie, by przedstawiciele przemysłu i ośrodków badawczych byli w stałym kontakcie z BBN, które ma objąć rolę koordynatora m.in. ich udziału w wizytach zagranicznych prezydenta. 

"Wszyscy się zgodzili, że istotny potencjał leży po stronie Polskiej Grupy Zbrojeniowej jako ostatniego dużego podmiotu gospodarczego, w ramach którego jest możliwa relatywnie samodzielna polityka państwa w porównaniu z innymi branżami przemysłu, które są poddane regulacjom ogólnoeuropejskim" – powiedział szef BBN.

W tym kontekście – dodał - była też mowa o współpracy z sektorem prywatnym.

"Uczestnicy zgłaszali występujące w tym obszarze problemy proceduralne, prawne; siłą rzeczy sektor prywatny podnosił kwestie dowartościowania go w bezprzetargowych procedurach związanych z bezpieczeństwem państwa. Strona państwowa natomiast zwracała uwagę na kwestie odpowiednich zabezpieczeń przy produkcji zbrojeniowej w zakładach prywatnych, ważnych np. przy przekazywaniu technologii" - mówił szef BBN.

Jak powiedział, jednym z akcentowanych wątków była potrzeba współpracy z ośrodkami badawczymi i koordynacji działań podmiotów podległych resortom obrony, rozwoju i nauki.

Innym tematem - poinformował szef BBN - była kooperacja międzynarodowa, zwłaszcza w kontekście wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE.

"W wymiarze europejskim nasz przemysł nie jest potęgą, mamy około dwóch procent udziału, a w związku z programem modernizacji technicznej i zasadą przeznaczania co najmniej 2 procent PKB na obronność, która spotyka się z akceptacją społeczeństwa, potencjał rozwojowy jest duży" - zauważył Soloch.

Jak dodał, sygnalizowano także kwestie wykorzystania cywilnych ośrodków naukowych w badaniach związanych z obronnością i produkcją zbrojeniową. Zwrócił uwagę, że z potencjału polskich uczelni korzystają zachodnie koncerny.

Przedstawiciele instytutów i uczelni postulowali sprzężenie sektora cywilnego z potrzebami obronnymi, jako jeden z podstawowych obszarów wskazując na cyberbezpieczeństwo. Mówiono także – relacjonował Soloch – o włączeniu ośrodków badawczo-rozwojowych w programy związane z offsetem.

"Prezydent wyraził gotowość wspierania współpracy także w kwestiach organizacyjno-programowych, stąd wola, by zachować ciągłość kontaktów" – powiedział szef BBN. "Regularne spotkania mają także pomóc w wypracowaniu rekomendacji, które byłyby popierane przez prezydenta" – dodał Soloch.

Jak informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego kolejne spotkanie ma się odbyć w styczniu lub lutym przyszłego roku.

(PAP/BBN)

Reklama

Komentarze

    Reklama