Polityka obronna

Zmiany organizacyjne w MON. Kto komu podlega?

Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Fot. MON
Marcin Ociepa, Sekretarz Stanu w MON
Fot. Fot. MON

Kolejne zmiany organizacyjne w resorcie obrony narodowej. Po wprowadzonych 4 sierpnia korektach w zakresie kierowania ministerstwem czas na zmiany w obszarze podporządkowania jednostek organizacyjnych. Sprawdzamy, które instytucje zmieniły swoją podległość służbową.

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

23 sierpnia w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano decyzję nr 117/MON wprowadzającą zmiany w podporządkowaniu jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska w MON. Zmiany dotyczą zarówno instytucji podporządkowanych pod wicepremiera - ministra obrony narodowej, sekretarzy stanu jak i podsekretarza stanu. 

Czytaj też

W przypadku instytucji i jednostek organizacyjnych podporządkowanych pod wicepremiera Błaszczaka w decyzji wskazano następujące zmiany: 

1.     rozszerzono krąg instytucji podległych o:

 • Inspektorat Kontroli Wojskowej;
 • Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji;
 • Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego (za pośrednictwem Szefa CWCR).

2.     uchylono podporządkowanie dokonując zmiany w przypadku:

 • Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (przechodzi w podporządkowanie pod wiceministra Marcina Ociepę za pośrednictwem dyrektora DI MON).

3.     ujednolicono nazwę podległej instytucji w przypadku:

 • Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Czytaj też

Ministrowi Ociepie poza ITWL-em jako nowe jednostki organizacyjne podporządkowane za pośrednictwem dyrektora DI MON zostaną: 

 • Wojskowy Instytut Chemii i Radioterapii;
 • Wojskowy Instytut Uzbrojenia;
 • Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej;
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

Czytaj też

Wojskowe szpitale, przychodnie i komisje lekarskie, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii za pośrednictwem dyrektora DWSZ MON będą od tej pory podporządkowane pod Michała Wiśniewskiego, podsekretarza stanu. Zmiany dotyczą zatem kilkunastu szpitali, Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek" oraz innych wojskowych specjalistycznych lekarskich, centrum krwiodawstwa i instytutu higieny i epidemiologii. 

Nowe instytucje podporządkowane ministrom Ociepie i Wiśniewskiemu były do tej pory podporządkowane pod ministra obrony narodowej lub pod sekretarza stanu Wojciecha Skurkiewicza.

Komentarze (1)

 1. Piotr Glownia

  W wielu krajach, wojskowe instytucje edukacyjno-szkoleniowe, są połączone w 1 komponent wojskowy z własnym dowództwem. Politycy i cywile z ministerstwa wówczas mniej mieszają się w kwestie wojskowe. Za PO zostało sformowane dowództwo planowania WP. Może te instytucje winny być więc przekazane pod to strategiczne dowództwo? Może wojsko winno decydować, jakie szkoły mu są potrzebne, a nie politycy z różnych partii zmieniający się co 4 lata? Także kwestia podstawowego szkolenia wojskowego w szkołach w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej, winna mieć jakiś WP nadzór tam? Reforma dowodzenia w WP nie została dokończona jeszcze. Może więc warto wziąć to pod uwagę?