Reklama

Polityka obronna

Wojskowi dyplomaci z wizytą u terytorialsów

FOT. MON
FOT. MON

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że już po raz trzeci od czasu sformowania Wojsk Obrony Terytorialnej wojskowi dyplomaci z blisko 30 krajów odwiedzili Terytorialsów.

Spotkanie miało miejsce 13 marca br. i była to już trzecia wizyta przedstawicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego w WOT od czasu powstania tego rodzaju sił zbrojnych. Pierwsze spotkanie odbyło się w kwietniu 2017 roku w dowództwie WOT, a drugie w listopadzie tego samego roku w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, gdzie attaché mogli obserwować szkolenie żołnierzy WOT. We wtorkowym spotkaniu udział wzięło blisko trzydziestu attache obrony akredytowanych w Polsce.

Celem wizyty było zapoznanie gości z aktualnym stanem procesu formowania WOT i szkolenia ochotników oraz budowanie świadomości czym jest WOT wśród przedstawicieli innych rodzajów sił zbrojnych w Europie i na świecie. Spotkanie stanowiło platformę wymiany doświadczeń i było ważnym etapem przygotowań projektu Europejskiej Inicjatywy Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej (European Territorial Defence Regional Co-operation Initiative). Pomysłodawcą inicjatywy i liderem jest dowództwo WOT, w jej ramach jeszcze w tym roku na terenie naszego kraju odbędzie się spotkanie dowódców formacji obrony terytorialnej, w którym planowany jest udział przedstawicieli 12 państw.

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzi aktywną współpracę międzynarodową, której celem jest wymiana informacji i doświadczeń z formacjami obrony terytorialnej innych państw. Zakres tej współpracy obejmuje przede wszystkim taką tematykę jak: rekrutacja, szkolenia na odległość, elementy zarządzania kryzysowego. Priorytetowymi kierunkami współpracy zagranicznej dla dowództwa WOT są USA, państwa bałtyckie i skandynawskie oraz nasi sąsiedzi, Wielka Brytania, Węgry  i Izrael.

Proces budowy piątego rodzaju sił zbrojnych przebiega w sposób planowy, zgodnie z koncepcją zatwierdzoną 25 kwietnia 2016 r. Na dzień 13 marca br. w strukturach WOT pełni służbę blisko 8 500 żołnierzy, z czego 18% stanowią żołnierze zawodowi, docelowo będzie to nie więcej niż 10% formacji.

Obecnie szkolenie ochotników prowadzi sześć brygad obrony terytorialnej sformowanych w pierwszym i drugim etapie budowy formacji. Ambicją dowództwa WOT jest, aby do końca br. rozpocząć szkolenie w kolejnych siedmiu brygadach, których budowa ruszyła w styczniu br. W 2018 roku dowództwo WOT planuje przeszkolić ponad 17 tys. żołnierzy, przy czym zakłada się, że zasadniczym miejscem szkolenia będą stałe rejony odpowiedzialności poszczególnych kompanii lekkiej piechoty.

Komentarze (7)

 1. marian

  Przy pomocy artylerii, czy czołgów?

 2. Draco

  No widzisz gdyby inwestowano w armię a nie wywalono kasę w żałosne wot. To jeden pułk spokojnie by sobie poradził z tymi naszymi mniejszościami.

 3. Pixel

  Skoro lekka piechota to taka znakomita formacja, ktora może skutecznie bronic kraju przed znacznie silniejszym przeciwnikiem to dlaczego nasz potencjalny przeciwnik zamiast lekkiej piechoty finansuje głownie formacje wojsk zmechanizowanych, pancernych, artylerię rakietową i lufową lotnictwo i obronę przeciwlotniczą? Moze dlatego, ze ma doskonałe doświadczenia ze skutecznego zwalczania \"reakcyjnej\" partyzantki w latach tuz po II wojnie i wie, ze takie rozproszone lekkie formacje są może odrobinę uciążliwe ale nie stanowią żadnej przeszkody przy realizacji głównych celów taktycznych i strategicznych i politycznych.

  1. rozczochrany

   Każdy rodzaj wojska jest potrzebny i ma swoje miejsce.

  2. Patcolo

   I to jest najbardziej racjonalna odpowiedź w konflikcie zwolenników i przeciwników WOT

 4. tys

  zapewniam że tak, Ci którzy należą do NATO, UE

 5. rozczochrany

  Trzy miliony Ukraińców, kilkaset tysięcy mniejszości niemieckiej. Do tego zielone ludziki czyli żołnierze jednostek specjalnych z tych krajów którzy tu przenikną jak do Donbasu. Nie martw się o podstawę prawną, bo będziesz walczył o życie swoje i twojej rodziny. Myślisz że żołnierze stron konfliktu w byłej Jugosławii czy na Ukrainie zastanawiają się nad podstawą prawną?

 6. tys

  a jakież to mniejszości narodowe i jakiej wielkości są w Polsce że musimy mieć 17 brygad , jaka podstawa prawna pozwala na użycie wojska do zwalczania ruchów separatystycznych w wykonaniu obywateli Polski co prawda innej narodowości?

 7. Perun

  \"Celem wizyty było zapoznanie gości z aktualnym stanem procesu formowania WOT\" - a co to obchodzi przedstawicieli trzydziestu krajów na jakim etapie jest tworzenie WOT w Polsce?