Polityka obronna

Inspektorat Marynarki Wojennej ruszy w Gdyni 24 września [News Defence24.pl]

Fot. M. Dura.
Fot. M. Dura.

Od 24 września w Gdyni rozpocznie funkcjonowanie Inspektorat Marynarki Wojennej - dowiedział się nieoficjalnie Defence24.pl. Na razie będzie on działał w ramach istniejącej struktury dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP.

Jak dowiedział się nieoficjalnie Defence24.pl, trwają ostatnie przygotowania do formalnego przeniesienia Inspektoratu Marynarki Wojennej do Gdyni. Inspektorat MW powinien rozpocząć funkcjonowanie w nowej lokalizacji 24 września, czyli za nieco ponad dwa tygodnie.

Prawdopodobnie w warszawskim Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, któremu podlega Inspektorat, pozostanie jeszcze kilku oficerów, aby wspierać współpracę DG RSZ i Inspektoratu MW. Na razie struktura Inspektoratu MW po przeniesieniu do Gdyni będzie podobna do obecnej, nie przewiduje się na ten moment wprowadzenia większych zmian.

Na razie nie ma planów rozbudowy struktury Inspektoratu MW w celu przekształcenia go w dowództwo rodzaju sił zbrojnych i sztab Marynarki Wojennej oraz przekształcenia stanowiska Inspektora Marynarki Wojennej w stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej. Takie kroki byłyby niezbędne, aby odtworzyć samodzielne Dowództwo MW jako rodzaju sił zbrojnych. Nie wiadomo, kiedy to ma nastąpić.

Dowództwo Marynarki Wojennej funkcjonowało do końca 2013 roku. W ramach reformy systemu dowodzenia i kierowania w poprzedniej kadencji parlamentu Siłami Zbrojnymi zostało rozformowane, podobnie jak inne dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych. Na ich miejsce powstały Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, odpowiedzialne zgodnie z nazwą przede wszystkim za operacyjne użycie wojsk oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiedzialne m.in. za przygotowanie (szkolenie) wojsk. W czasie pokoju dowództwu generalnemu podlega większość jednostek WP. W DG RSZ umieszczono inspektoraty rodzajów wojsk (Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych itd.), a w DO RSZ - centra operacji-dowództwa komponentów.

Obecna większość parlamentarna od dawna krytykowała istniejącą strukturę dowodzenia, a w maju br. premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w Gdyni od 2019 roku zostanie odtworzone dowództwo Marynarki Wojennej. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy wprowadzającym pierwszy etap nowej reformy systemu kierowania i dowodzenia. W jej ramach dowództwa generalne i operacyjne mają zostać zachowane, ale będą podlegać szefowi Sztabu Generalnego, pełniącemu rolę tzw. „pierwszego żołnierza” tak w czasie pokoju, jak i wojny.

Dowództwa poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych zostaną odtworzone dopiero w drugim etapie. Wyjątkiem jest tu Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, sformowane na początku 2017 roku. Do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania ma ono podlegać szefowi MON.

Nieco inną strukturę dowodzenia, niż Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna oraz Siły Powietrzne mają też Wojska Specjalne, ulegała ona od reformy z przełomu 2013 i 2014 roku wielokrotnym przeobrażeniom. Obecnie obowiązująca została ukształtowana na przełomie 2017 i 2018 roku. Na początku stycznia br. Dowództwo Generalne RSZ podało, że Inspektorat Wojsk Specjalnych został scalony z Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych. Z kolei DKWS podlega bezpośrednio Dowódcy Generalnemu RSZ.

Maksymilian Dura, Jakub Palowski

Komentarze