Reklama

Polityka obronna

25 lat CWIX. Droga do cyfrowej transformacji

Autor. Biuro Prasowe JFTC NATO

W Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy właśnie zakończyła się tegoroczna edycja Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination eXercise), znanego w skrócie jako CWIX.

Doroczne wydarzenie, organizowane pod przewodnictwem Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji (Supreme Allied Command Transformation) odbyło się w dniach od 3 do 21 czerwca, gromadząc ponad 2500 ekspertów reprezentujących 42 państwa, zarówno członków Sojuszu, jak i jego partnerów. Wspólnie przetestowano ponad 480 systemów informatycznych i rozwiązań technicznych.

Od 25 lat CWIX nieprzerwanie napędza rozwój interoperacyjności, jednocześnie dostosowując się do potrzeb Sojuszu w obliczu zmian w globalnym krajobrazie bezpieczeństwa i postępu technologicznego. CWIX 24 dodał kolejny ważny rozdział do historii najważniejszych ćwiczeń NATO związanych z testowaniem interoperacyjności, udowadniając również swe niewątpliwe znaczenie operacyjne.

Autor. Biuro Prasowe JFTC NATO

W trakcie ćwiczeń, NATO i poszczególne państwa testowały, weryfikowały i zatwierdzały, a czasami ponownie testowały, technologie i standardy niezbędne przy wymianie informacji we wszystkich domenach operacyjnych, by tym samym zwiększać świadomość sytuacyjną niezbędną do podejmowania decyzji w oparciu o uzyskane dane. Operacje wielodomenowe to wojskowa przyszłość NATO.

Czytaj też

„CWIX ma ogromne znaczenie dla NATO, ponieważ pozwala nam doskonalić nasz potencjał militarny poprzez poszerzanie jego zakresu i przyspieszenie tempa rozwoju. CWIX pozwala przyspieszyć dostarczanie możliwości, zaradzić niedoborom i umożliwić operacje wielodomenowe zarówno dziś, jak i w przyszłości”, powiedział generał Philippe Lavigne, naczelny dowódca NATO ds. transformacji, podczas otwarcia dnia VIP 19 czerwca. Następnie dodał: „Dzięki CWIX, testując i doskonaląc interoperacyjność naszych systemów dowodzenia, kontroli, łączności, komputerów, wywiadu, nadzoru i rozpoznania, nasze siły mogą się efektywnie wspólnie rozmieszczać i sprawnie komunikować się jako jedna, połączona siła bojowa”.

Z ponad 26000 testów przeprowadzonych w 18 obszarach tematycznych, tegoroczny CWIX był jak dotąd największym i najbardziej złożonym ćwiczeniem tego rodzaju. Testy przeprowadzono w trzech strefach ćwiczeń, skupionych na działaniach międzydomenowych, standaryzacji i zgodności z obowiązującymi założeniami oraz Federated Mission Networking (sfederalizowane sieci misji).

Autor. Biuro Prasowe JFTC NATO

Stabilne, wielodomenowe i bezpieczne środowisko testowe, które mieli do dyspozycji uczestnicy umożliwiło im działanie w trybie „próba-porażka-poprawka, kolejna próba” („try-fail-fix and try again”), by wdrożyć standardy do operacyjnych systemów dowodzenia i nadzoru. Dzięki temu wdrożono cyfrowe rozwiązania do przyszłych działań. Jest to rozwiązanie tańsze i szybsze niż dostosowywanie systemów do wymagań interoperacyjności po tym, jak one zostały już wdrożone.

Interoperacyjność i gotowość – dwa z podstawowych filarów CWIX – mają kluczowe znaczenie dla powodzenia Sojuszu, ponieważ umożliwiają wspólne rozmieszczenie sił narodowych, skuteczne działania od samego początku operacji i skuteczną komunikację. Podczas ćwiczenia CWIX 24 wykorzystano także czynnik ludzki interoperacyjności: budowanie zaufania nie tylko między ludźmi, ale także zaufania do procesów i technologii, przy jednoczesnym pielęgnowaniu środowiska współpracy pomiędzy krajami, branżami i domenami.

Reklama

Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO jest „domem ćwiczenia CWIX” od 2011 roku. Będąc nowoczesnym obiektem przystosowanym do eksperymentów, testowania i innowacji, dysponującym nowoczesnymi platformami informatycznymi i jedynym laboratorium bojowym należącym do NATO, JFTC zapewnia idealne środowisko dla ćwiczenia CWIX. Z biegiem lat Centrum stało się również ważną częścią ćwiczenia, zapewniając wiedzę specjalistyczną i ekspertów w kilku obszarach tematycznych i grupach roboczych.

Autor. Biuro Prasowe JFTC NATO

JFTC skupia się głównie na ćwiczeniach gotowości NATO. Jako kluczowy obiekt dla takich ćwiczeń, JFTC wnosi kolejną ważną wartość do procesu osiągania interoperacyjności – stanowi pomost pomiędzy działaniami związanymi z rozwojem zdolności bojowych, a żołnierzami.

„Dzięki naszym ćwiczeniom JFTC stanowi ogniwo łączące rozwój działań bojowych, przyszłe podejście oparte na danych w ramach operacji wielodomenowych oraz potrzeby żołnierzy i gotowość (…) Naszym celem jest większa interoperacyjność, innowacyjność i spójność” – podkreślił generał dywizji Norbert Wagner, dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych, przemawiając do uczestników ćwiczenia CWIX 24.

Czytaj też

Konieczność wdrożenia rozwiązań wypracowanych podczas CWIX do ćwiczeń gotowości NATO, takich jak te prowadzone przez JFTC na poziomie taktycznym, została podkreślona podczas dnia VIP CWIX 24 jako ważny element na drodze do osiągnięcia interoperacyjności Sojuszu.

Informacja z komunikatu prasowego Joint Force Training Centre NATO

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama