Siły zbrojne

Lotniczy transport strategiczny dla Wojska Polskiego. Narodowe MRTT

Samolot A330 MRTT tankujący myśliwce F-16 – fot. Airbus
Samolot A330 MRTT tankujący myśliwce F-16 – fot. Airbus

Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął analizę rynku w zakresie pozyskania dla Sił Zbrojnych RP zdolności do: powietrznego transportu o zasięgu strategicznym, ewakuacji medycznej oraz tankowania w powietrzu. 

Obecnie prowadzona praca analityczno – koncepcyjna ma pozwolić na wybranie jednego z dwóch sposób zabezpieczenia zdolności do powietrznego transportu o zasięgu strategicznym, ewakuacji medycznej oraz tankowania w powietrzu. Pierwszy sposób, określany jako „zasadniczy (priorytetowy)” polega na zakupie bezpośrednim (z dostawą) samolotów typu MRTT. W drugim – określanym jako „opcjonalny” rozpatruje się zakup bezpośredni usług. Przy czym chodzi o zakupienie takiej ilości samolotów lub usług, które zapewniłyby „spełnienie zakładanych scenariuszy użycia, zgodnie z Wymaganiami Operacyjnymi pk. „Karkonosze” w układzie narodowym”.

Zgodnie z założeniami IU uzbrojenia „planuje pozyskać Sprzęt Wojskowy między innymi taki jak:

  • samoloty transportowe o zasięgu strategicznym lub usługi transportu o zasięgu strategicznym;
  • samoloty posiadające możliwość tankowania w powietrzu innych statków powietrznych lub usługi tankowania w powietrzu;
  • samoloty o zasięgu strategicznym posiadające możliwość transportu na pokładzie rannych, w tym wymagających intensywnej opieki medycznej lub usługi transportu rannych;
  • Zintegrowane Zabezpieczenie Logistyczne (w przypadku pozyskiwania samolotów) zawierające co najmniej: wyposażenie obsługowe, zestawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, wsparcie eksploatacji, gwarancję jakości oraz wsparcie techniczne w ramach serwisu pogwarancyjnego oraz pakiet szkoleń dla personelu latającego i technicznego.

Zgłoszenia do udziału w badaniu rynku mają być przesyłane do Inspektoratu Uzbrojenia do 17 marca 2017 r.

Ogłoszenie wskazuje, że w oparciu o decyzję Ministra Obrony Narodowej Nr 72/MON z 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskania, eksploatacji i wycofania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych RP w Inspektoracie Uzbrojenia rozpoczęto realizację fazy analityczno-koncepcyjnej zupełnie nowego, bardzo kosztownego programu lotniczego. Jego finalnym efektem może być zakup wielozadaniowych samolotów transportowych – tankowców powietrznych MRTT (Multi Role Transport Tanker), a więc sprzętu wojskowego nie ujętego w wieloletnich, priorytetowych zadaniach modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP – w ramach programów operacyjnych zawartych w Uchwale nr 123 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2014 r.

O MRTT nie wspomniano również we wrześniu 2016 r., gdy już obecne władze Ministerstwa Obrony Narodowej ogłosiły pięć priorytetowych obszarów modernizacji, które dotyczyły: obrony powietrznej, Marynarki Wojennej, cyberprzestrzeni, wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej po redefinicji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Wiele wskazuje więc na to, że w założeniach dotyczących modernizacji technicznej polskiej armii pojawiła się kolejna nowa, wielomiliardowa inwestycja.

W 2014 roku poprzednie kierownictwo MON zdecydowało o włączeniu Polski do międzynarodowego programu samolotów transportowo-tankujących MRTT, który miał być realizowany wraz z Norwegią i Holandią. Pierwsze zamówienie w ramach wielonarodowego programu złożyły w 2016 roku Holandia i Luksemburg, a niedawno do inicjatywy formalnie dołączyły Niemcy, Belgia i Norwegia. W październiku 2016 roku sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki poinformował, że Polska "bierze udział" w europejskim programie MRTT, choć Warszawa wycofała się z roli kraju wiodącego. Rozpoczęcie pracy analityczno-koncepcyjnej nad pozyskaniem narodowej (a nie w układzie sojuszniczym) zdolności stanowi wstępny etap, i na razie jest zdecydowanie za wcześnie aby przesądzać o sposobie pozyskania przez Polskę maszyn transportowo-tankujących.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.