Reklama

Legislacja

MON szuka radcy prawnego do Biura ds. Umów Offsetowych

Fot. MON
Fot. MON

Ministerstwo Obrony Narodowej chce przyjąć do pracy radcę prawnego, który wszedłby w skład Zespołu Obsługi Prawnej Biura ds. Umów Offsetowych. Oferty można składać do 10 marca.

Ogłoszenie o naborze zamieszczono w serwisie internetowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wśród zadań jakie będzie miał wypełniać nowy pracownik w ogłoszeniu wymieniono:

- Zapewnienie pomocy prawnej podczas sporządzania uzasadnienia do oceny konieczności zastosowania offsetu w związku z realizacją dostaw sprzętu wojskowego w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa;

- Udzielanie wsparcia prawnego podczas realizacji zadań Biura związanych z przygotowywaniem założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej w sposób zapewniający utrzymanie lub ustanowienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie przeniesienia zdolności produkcyjnych, serwisowych i obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa;

- Udział w procedurze zawierania umów offsetowych, w tym w negocjacjach warunków i zakresu realizacji przez zagranicznych dostawców sprzętu wojskowego obowiązku offsetowego w ramach umowy offsetowej zgodnego z potrzebami i priorytetami Sił Zbrojnych RP;

- Udzielanie wsparcia prawnego podczas kontroli wykonania umów oraz przy realizacji zadań związanych ze sprawozdawczością realizacji umów offsetowych;

- Zapewnienie pomocy prawnej podczas przygotowywania materiałów na potrzeby Komitetu Offsetowego oraz obsługa prawna spotkań organizowanych przez Biuro w zakresie problematyki offsetu;

- Sprawowanie zastępstwa prawnego i procesowego w imieniu Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektora Biura przed sądami, trybunałami oraz innymi organami orzekającymi i urzędami w sprawach dotyczących Biura oraz realizowanych przez niego zadań;

- Wydawanie opinii i udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne. Opiniowanie projektów aktów prawnych, umów, porozumień i innych dokumentów resortowych i pozaresortowych w sprawach dotyczących Biura oraz realizowanych przez niego zadań;

- Sporządzanie pism procesowych w postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniach ugodowych i wznowieniowych, składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz występowanie o stwierdzenie prawomocności wyroków.

Wśród warunków pracy wymienia się „zagrożenie korupcją” i „częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz”. Wynagrodzenie, na ww. stanowisku wynosi 5,367 tys. zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,8) plus dodatek za wysługę lat. W ogłoszeniu KPRM zaznaczono, że miejsce pracy dostosowane jest do wymogów osób z niepełnosprawnością.

Od potencjalnych kandydatów wymagane będą m.in.:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • wpis na listę radców prawnych;
 • co najmniej rok doświadczenia w zakresie obsługi prawnej;
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych, funkcjonowania urzędu MON i zamówień w sprawie bezpieczeństwa i obronności;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni zdolności prawnej, niekaralność.

Pełen tekst ogłoszenia znajduje się pod tym linkiem.

Reklama

Komentarze (3)

 1. chateaux

  Kto przyjdzie tam pracowac na tym stanowisku, za takie pieniadze? Moze udaloby im sie zatrudnic sekretarke, albo maszynotypistke.

 2. WojtekMat

  "Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 5 367,00 zł brutto" Wszystko na ten temat. Prezenterzy TVpis maja po 40 000 a zajmują się tylko propagandą. Radca prawny zajmujący się wielomilionowymi kontraktami ma 8 tazy mniej.

  1. sd

   łatwiej przykryć brak offsetu propagandą niż wynegocjować prawdziwy offset

 3. sd

  Jest biuro, są urzędnicy i tylko realnego offsetu brak

Reklama