Legislacja

MON szuka radcy prawnego do Biura ds. Umów Offsetowych

Fot. MON
Fot. MON

Ministerstwo Obrony Narodowej chce przyjąć do pracy radcę prawnego, który wszedłby w skład Zespołu Obsługi Prawnej Biura ds. Umów Offsetowych. Oferty można składać do 10 marca.

Ogłoszenie o naborze zamieszczono w serwisie internetowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wśród zadań jakie będzie miał wypełniać nowy pracownik w ogłoszeniu wymieniono:

- Zapewnienie pomocy prawnej podczas sporządzania uzasadnienia do oceny konieczności zastosowania offsetu w związku z realizacją dostaw sprzętu wojskowego w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa;

- Udzielanie wsparcia prawnego podczas realizacji zadań Biura związanych z przygotowywaniem założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej w sposób zapewniający utrzymanie lub ustanowienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie przeniesienia zdolności produkcyjnych, serwisowych i obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa;

- Udział w procedurze zawierania umów offsetowych, w tym w negocjacjach warunków i zakresu realizacji przez zagranicznych dostawców sprzętu wojskowego obowiązku offsetowego w ramach umowy offsetowej zgodnego z potrzebami i priorytetami Sił Zbrojnych RP;

- Udzielanie wsparcia prawnego podczas kontroli wykonania umów oraz przy realizacji zadań związanych ze sprawozdawczością realizacji umów offsetowych;

- Zapewnienie pomocy prawnej podczas przygotowywania materiałów na potrzeby Komitetu Offsetowego oraz obsługa prawna spotkań organizowanych przez Biuro w zakresie problematyki offsetu;

- Sprawowanie zastępstwa prawnego i procesowego w imieniu Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektora Biura przed sądami, trybunałami oraz innymi organami orzekającymi i urzędami w sprawach dotyczących Biura oraz realizowanych przez niego zadań;

- Wydawanie opinii i udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne. Opiniowanie projektów aktów prawnych, umów, porozumień i innych dokumentów resortowych i pozaresortowych w sprawach dotyczących Biura oraz realizowanych przez niego zadań;

- Sporządzanie pism procesowych w postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniach ugodowych i wznowieniowych, składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz występowanie o stwierdzenie prawomocności wyroków.

Wśród warunków pracy wymienia się „zagrożenie korupcją” i „częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz”. Wynagrodzenie, na ww. stanowisku wynosi 5,367 tys. zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,8) plus dodatek za wysługę lat. W ogłoszeniu KPRM zaznaczono, że miejsce pracy dostosowane jest do wymogów osób z niepełnosprawnością.

Od potencjalnych kandydatów wymagane będą m.in.:

  • wykształcenie wyższe prawnicze;
  • wpis na listę radców prawnych;
  • co najmniej rok doświadczenia w zakresie obsługi prawnej;
  • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych, funkcjonowania urzędu MON i zamówień w sprawie bezpieczeństwa i obronności;
  • posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni zdolności prawnej, niekaralność.

Pełen tekst ogłoszenia znajduje się pod tym linkiem.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.