Kutno w europejskim projekcie wojskowej mobilności

2 stycznia 2021, 16:15
1_4
Fot. MON
Reklama

Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy w Kutnie (WWSM Kutno) będący elementem sieci europejskich hubów logistycznych, po testach wybranych funkcjonalności osiągnął z końcem 2020 roku, jak cała sieć LogHubs, wstępną gotowość operacyjną. 

Przypomnijmy, że celem projektu tworzonego w ramach stałej współpracy strukturalnej Unii Europejskie (PESCO) - „Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations” jest utworzenie w Europie sieci centrów logistycznych. Ich zadaniem ma być ułatwienie i przyśpieszenie, w oparciu o wstępne lokowanie, transport sprzętu i zaopatrzenia dla wojsk, zarówno na terenie Europy, jak i dla potrzeb misji ekspedycyjnych na rzecz wsparcia operacji EU i NATO, a także w ramach ogólnej współpracy w obszarze mobilności wojskowej (Military Mobility) realizowanej przez Europejską Agencję Obrony (European Defence Agency).

LogHubs to jeden z programów PESCO, mających na celu zwiększenie zdolności logistycznych w państwach członkowskich. Innym ważnym projektem, w którym również uczestniczy Polska, jest program wsparcia mobilności wojskowej, mający usprawnić przemieszczanie wojsk po terenie UE – nie tylko poprzez rozbudowę infrastruktury, ale i np. usunięcie barier biurokratycznych. Projekty tego rodzaju mają szczególne znaczenie, bo integrują zdolności wojskowe ale i „cywilne” kompetencje w obszarach, w których zaangażowana jest Unia Europejska.

W projekcie LogHubs uczestniczą: Cypr, Francja, Niemcy (państwa koordynujące), Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Litwa, Polska, Słowenia, Słowacja, Włochy, Węgry oraz jako obserwatorzy: Sztab Wojskowy Unii Europejskiej (European Union Military Staff), Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency), Europejskie Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (Movement Coordination Centre Europe).  Dotychczas do projektu zostało zgłoszonych 13 centrów.

Pełna gotowość LogHubs zostanie uzyskana w 2024 roku. Natomiast uzyskanie statusu IOC było jednym z priorytetów niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Jak poinformował w odpowiedzi na pytania Defence24.pl Wydział Prasowy CO MON, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z 2018 roku Polska została uczestnikiem tego projektu. Zgłoszono do niego obiekt wojskowy - Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy w Kutnie, nie przewiduje się natomiast wydzielenia dodatkowej infrastruktury cywilnej.

image
Fot. MON

Latem 2020 r., po przeprowadzeniu testu funkcjonalności, WWSM Kutno osiągnął wstępną gotowość operacyjną. W trakcie testu Siły Zbrojne Niemiec przetransportowały do WWSM Kutno ponad 60 kontenerów i 35 pojazdów, w tym ciężarówki z przyczepami oraz inny sprzęt. Po rozładowaniu i kilkunastodniowym składowaniu transport został wyekspediowany do Litwy, dla zabezpieczenia stacjonujących tam sił eFP (enhanced Forwad Presence – wzmocniona Wysunięta Obecność).

Osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem - do końca 2021 r. W zakresie działań ujętych w harmonogramie pozostają do opracowania standardy związane ze zgłaszaniem zapotrzebowań, w tym Stałe Procedury Operacyjne (SOP) zawierające formaty dokumentów, wdrożenie systemu LOGFAS, który służy m.in. do wymiany danych oraz doskonalenie językowe personelu.

MON podkreśla, że obecne zdolności składu, zadeklarowane do wykorzystania w ramach projektu, spełniają wszelkie wymagania osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej, nie przewiduje się więc rozbudowy elementów infrastruktury WWSM Kutno.

Reklama
Reklama
Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Reklama
Gojan
sobota, 2 stycznia 2021, 22:07

WWSM Kutno jest dobry, ale tylko w czasie pokoju. Natomiast przed czasem "W" towary stamtąd powinno się rozśrodkować do rozproszonych składów zapasowych, aby rakiety agresora uderzyły w puste magazyny WWSM. Inaczej będziemy mieli powtórkę z Pearl Harbour, tyle że bez głębi operacyjnej i potencjału, jakie miały USA w 1941 r.

Tweets Defence24