Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Kolejny wykonawca naprawy Horusa i Morświna

Fot. M.Dura
Fot. M.Dura

3. Regionalna Baza Logistyczna z Krakowa poinformowała o wyborze firmy Vortex Sp. z o.o. z Gdańska do naprawy, diagnostyki, konserwacji oraz utrzymania w sprawności technicznej systemów HORUS i MORŚWIN, wykorzystywanych na okrętach Marynarki Wojennej RP. W marcu 2016 roku takie zadanie zostało zlecone konsorcjum, którego liderem był Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych a partnerem Consortia Electronica Sp. z o.o. z Warszawy.

Zgodnie z informacją opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez 3. Regionalną Bazę Logistyczną z Krakowa, wybrano wykonawcę zadania zleconego przez Marynarkę Wojenną RP: „naprawa, diagnostyka, konserwacja oraz utrzymanie w sprawności technicznej systemów Horus i Morświn”. Zadanie to zostało zlecone firmie Vortex Sp. z o.o. z Gdańska.

Wybór ten może budzić zaskoczenie, ponieważ pięć lat wcześniej 3. RBlog do prowadzenia tych samych prac w latach 2016-2021 wybrała konsorcjum w składzie Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (lider) i spółka Consortia Electronica z Warszawy.

Reklama
Reklama

Zadanie jest o tyle trudne, że dotyczy systemów unikalnych, wykorzystywanych w Jednostce Wojskowej 3868, a więc w 6. Oliwskim Ośrodku Radioelektronicznym Marynarki Wojennej im. adm. Arendta Dickmana w Gdyni. Teraz firma Vortex Sp. z o.o. ma się tam zająć systemem wykrywania i przeciwdziałania akustycznemu rozpoznaniu podwodnemu jednostek pływających, który powstał jako efekt projektu celowego pk. MORŚWIN (realizowanego m.in. przez Akademię Marynarki Wojennej) oraz systemem rozpoznania, namierzania oraz przetwarzania i wizualizacji danych HORUS.

W 2016 roku usługi, które miały być wykonywane w latach 2016-2018 zostały wycenione na 4,5 miliona złotych (z VAT). Obecnie wartość zamówienia określono na 6,178 miliona złotych bez VAT.

Reklama

Komentarze

    Reklama