Reklama

Geopolityka

Rosja dla Rosjan. Podwójne obywatelstwo problemem

Fot. kremlin.ru
Fot. kremlin.ru

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisał ustawę zwiększającą liczbę miejsc pracy, które nie mogą być zajmowane przez osoby mające podwójne obywatelstwo lub posiadające zezwolenie na pobyt stały w innych państwach. Ustawa w tej sprawie została opublikowana 30 kwietnia 2021 roku na rządowym portalu informacyjnym.

Wbrew pozorom zakaz posiadania obcego obywatelstwa, zezwolenia na stały pobyt lub innego prawa do stałego pobytu na terytorium obcego państwa nie jest niczym nowym i został zawarty w rosyjskiej konstytucji. Wcześniej obejmował on jednak jedynie ograniczoną ilość najważniejszych stanowisk w państwie – w tym: członków rządu, senatorów, deputowanych do Dumy Państwowej i prokuratorów.

Władimir Putin chciał jednak rozszerzyć to ograniczenie i zostało to zrobione poprzez wprowadzenie zmian aż do 25 ustawach federalnych. Było to konieczne, ponieważ zakaz posiadania obcego obywatelstwa i zezwoleń na pobyt za granicą dotyczyć ma obecnie:

 • służby wojskowej m.in. w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, w oddziałach Gwardii Narodowej, w ratowniczych formacjach wojskowych Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, w Służbie Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej SWR, w organach Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej FSB, w Federalnej Służbie Ochrony Federacji Rosyjskiej FSO, w prokuraturze wojskowej, w wojskowych organach śledczych, itp.;
 • państwowej służby cywilnej, w tym dyplomatycznej (na stanowiskach ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Federacji Rosyjskiej w państwie obcym oraz stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy organizacji międzynarodowej);
 • służby w organach bezpieczeństwa państwa, organach celnych, Komisji Śledczej, w organach spraw wewnętrznych, w federalnej straży pożarnej, w systemie karnym, w organach ścigania, a także w służbie miejskiej;
 • publicznych stanowisk przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i biegłych rewidentów Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej;
 • stanowiska prezesa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej i jego zastępców;
 • najwyższego urzędnika (gubernatora) okręgu wyborczego Federacji Rosyjskiej;
 • stanowiska rzecznika praw człowieka w organach Federacji Rosyjskiej, rzecznika praw dziecka w organach Federacji Rosyjskiej, rzecznika ochrony praw przedsiębiorców w podmiotach wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej,
 • urzędów publicznych podmiotów Federacji Rosyjskiej i urzędów gmin, w tym wicegubernatorów, zastępców regionalnych organów ustawodawczych, przewodniczących i członków komisji wyborczych; wójtów, deputowanych do gmin, stanowisk przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i audytorów organów kontrolno-księgowych podmiotów Federacji Rosyjskiej i gmin;
 • członków regionalnych komisji monitorujących przestrzeganie praw człowieka w miejscach zatrzymań;
 • stanowisk kapitana portu morskiego;
 • kandydatów na stanowisko wojewody, zastępcy organu ustawodawczego (przedstawicielskiego) podmiotu założycielskiego Federacji Rosyjskiej, a także upoważnionych przedstawicieli Federacji Rosyjskiej.
Reklama
Reklama

Wprowadzony zakaz nie jest całkowicie „szczelny”, ponieważ rosyjskie władze zachowały sobie prawo wprowadzania wyjątków. Zakaz posiadania drugiego obywatelstwa może więc być ominięty w przypadku osób pełniących wojskową służbę kontraktową – do stanowisk podoficerskich. Jest to wyjątek konieczny przede wszystkim w odniesieniu do Krymu, gdzie nadal duża część ludności posiada ukraińskie obywatelstwo.

Dodatkowo zakłada się dopuszczanie do niektórych w/w stanowisk obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy nie zostali pozbawieni obcego obywatelstwa z przyczyn od nich niezależnych, pod warunkiem, że nie będą oni mieli dostępu do tajemnic państwowych.

Sama procedura wprowadzania takich wyjątków ma zostać określona przez samego prezydenta.

Reklama

Komentarze

  Reklama