Reklama

Geopolityka

Polska państwem ramowym Eurokorpusu

Autor. MON via Twitter

„Będziemy pracować nad wypełnieniem zobowiązania, które dzisiaj bierzemy na siebie. Po kilku latach zaangażowania w prace organów wewnętrznych Eurokorpusu, Polska już w pełni angażuje się w działania kwatery. To daje naszym siłom zbrojnym dobrą pozycję do zajęcia najwyższych stanowisk w kwaterze głównej, w tym stanowiska dowódcy w przyszłym roku. (…) Oczekuję, że polscy oficerowie, którzy już tu są, oraz ci, którzy wkrótce dołączą, wykażą się profesjonalizmem i zaangażowaniem w codzienną działalność, zdobędą doświadczenie i podzielą się własną perspektywą, jak sprawić, aby ta kwatera była skutecznym narzędziem bezpieczeństwa i obronności, zarówno dla NATO, jak i Unii Europejskiej” - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas ceremonii powitania Polski jako szóstego państwa ramowego Eurokorpusu.

Reklama

We wtorek 25 stycznia br., szef MON w Strasburgu uczestniczył w ceremonii przystąpienia Polski jako szóstego państwa ramowego do struktur Eurokorpusu. 

Reklama

Przed południem minister Błaszczak uczestniczył w spotkaniu w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy. Minister wręczył srebrny medal Wojska Polskiego Jakubowi Wiąckowi za szczególne zasługi w dziedzinie popularyzacji dziejów i tradycji Wojska Polskiego we Francji.

„Pan Wiącek zajmuje się historią Wojska Polskiego. My tutaj tworzymy historię w relokacjach polsko-francuskich, ale także dotyczących aktywności Polski w ramach Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego. (...) Łączymy historię, pielęgnowanie pamięci o przeszłości z współczesnością" - mówił minister.

Reklama

Wizytę delegacji w Eurkorpusie rozpoczęło spotkanie z gen. broni Peterem Devogelaera, dowódcą Eurokorpusu oraz szefami sztabów państw ramowych. 

W Koszarach Aubert de Vincelles w Strasburgu szef MON wziął udział w ceremonii powitania Polski, jako szóstego Kraju Ramowego w strukturach Eurokorpusu. Uroczystości towarzyszyło symboliczne dołączenie polskiego pocztu sztandarowego jako szóstego w szyku państw należących do Eurokorpusu oraz podniesienie flagi Polski na maszt. Ceremonii przewodniczył dowódca Eurokorpusu.

„Polska zostaje kolejnym państwem ramowych, szóstym państwem ramowym Eurokorpusu, tu w Strasburgu. To jest miara naszej aktywności dotycząca tego, aby zapewnić bezpieczeństwo na kontynencie Europejskim. Eurokoprus jest dowództwem o podwójnej naturze. Jest dowództwem zarówno Unii Europejskiej jaki również Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dotychczas był skoncentrowany na zagrożeniach płynących z południa. Celem naszej aktywności jest pokazanie, że Europa jest także zagrożona od wschodu. To są doświadczenia polskie związane chociażby z ostatnimi miesiącami, z atakiem hybrydowym, który został dokonany na granicy polsko-białoruskiej. Celem naszej aktywności jest pokazanie, że Polska daje swój wkład do tego, aby tworzyć wspólnotę bezpieczną, wspólnotę, która odstrasza ewentualnych agresorów" - podkreślił szef MON.

Minister Błaszczak zaznaczył, że wraz z przyjęciem do grona państw ramowych, Polska zaangażuje się w rozwój Eurokorpusu.

Czytaj też

„Należy zdać sobie sprawę że wraz ze zmianą swojego statusu w Eurokorpusie, Polska zapewni dowództwu znaczący wkład osobowy i techniczny. Pozwolę sobie wspomnieć, że wobec ważnych projektów realizowanych w Siłach Zbrojnych RP, a także innych zobowiązań wielonarodowych, decyzja o wniesieniu dodatkowego wkładu do  Eurokorpusu wymagała korekty w naszych planach rozwojowych, aby zapewnić odpowiednie środki. Biorąc pod uwagę niedawną szkodliwą dynamikę wokół granic Polski, nie była to łatwa decyzja. Ale traktujemy to jako przejaw zaangażowania i praktycznego wkładu Polski w bezpieczeństwo Euro-Atlantyckie - możliwość zamanifestowania, że Polska nie jest konsumentem bezpieczeństwa, ale dostawcą bezpieczeństwa, zgodnie z podejściem 360 stopni" - mówił minister.

Początkowo Polska stała się Krajem Stowarzyszonym Eurokorpusu w 2002 roku. W styczniu 2003 roku, pierwszy polski oficer i podoficer wstąpił do Eurokorpusu w Strasburgu.

Polski kontyngent liczy obecnie ponad 60 żołnierzy. Wkrótce polscy żołnierze obejmą kilka stanowisk dowódczych w Kwaterze Głównej, a w latach 2023-2025 polski generał będzie pełnił funkcję dowódcy Eurokorpusu.

Czytaj też

Szef MON pytany o rolę Polski w Eurokorpusie podkreślił, że obecność Wojska Polskiego w tej strukturze umożliwi udział w nadawaniu kierunków polityki bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej.

„Chcemy wpływać na decyzje struktur dowódczych NATO i Unii Europejskiej również takich jak Eurokorpus, który jest zlokalizowany w Strasburgu. Poprzez naszą aktywność i udział jako państwo ramowe w Eurokorpusie będziemy mieli wpływ na decyzje, na łańcuch dowodzenia w NATO i w Unii Europejskiej. A więc to są te cele, które sobie postawiliśmy i dziś zostały one zrealizowane. Już w przyszłym roku dowódcą Eurokorpusu będzie polski dowódca, polski generał. Również zwiększymy liczebnie zaangażowanie Wojska Polskiego w Eurokorpusie. Zwiększamy udział żołnierzy Wojska Polskiego w Eurokorpusie. Chcemy mówić o zagrożeniach płynących ze wschodu, o agresywnej polityce rosyjskiej. Chcemy także pokazywać dowody na to, co dzieje się na wschodniej flance NATO. Polska została zaatakowana, mamy do czynienia z atakiem hybrydowym. Nasi przedstawiciele w Eurokorpusie będą na co dzień infomowali państwa partnerskie" - powiedział.

Eurokorpus to europejskie siły szybkiego reagowania dostępne dla UE i NATO. Ta wielonarodowa struktura w Strasburgu jest zdolna do planowania, przygotowywania i kierowania wielkoskalowymi i złożonymi operacjami wojskowymi. W jej skład wchodzi 11 państw ramowych: Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania i od teraz Polska. Są one współwłaścicielami, którzy wspólnie kierują, zarządzają, finansują i obsadzają Eurokorpus. Narody Stowarzyszone to: Austria, Grecja, Włochy, Rumunia i Turcja. To partnerzy, którzy głównie wspierają Eurokorpus poprzez zapewnienie personelu wojskowego.

Reklama

Komentarze (3)

  1. Monkey

    Dobry ruch propagandowy. przecież ten cały Eurokorpus jak na razie niewiele znaczy, a do tego jest tam (jako państwo stowarzyszone) także Turcja (sic!).

  2. JAGODA

    Kolejna przechowalnia dla swoich za dobre pieniądze. Ot taka nagroda za bycie miernym ale wiernym.

  3. DA(łn)VIEN

    Aha...czyli posiadając ledwie 48 F16 jesteśmy ramowym państwem...ciekawe do czego. Krytykować będę...powodem tego jest to ,że jestem sponsorem tego ramowego euro czegoś tam

Reklama