Geopolityka

Ministrowie obrony Polski, Francji i Niemiec o współpracy

Fot. Bundeswehr/Tessensohn
Fot. Bundeswehr/Tessensohn

Ministrowie obrony Francji, Niemiec i Polski wezwali do stworzenia nowej Europejskiej Strategii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, deklarując wsparcie podejmowanych w tym kierunku działań.

Podczas spotkania szefów resortów obrony państw Trójkąta Weimarskiego w Poczdamie omawiano zagadnienia, dotyczące wdrożenia postanowień szczytu NATO w Newport oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Ministrowie obrony Polski, Francji i Niemiec wysłali do szefowej dyplomacji UE Frederiki Mogherini list, dotyczący wzmocnienia polityki bezpieczeństwa i obrony Unii w świetle ewoluujących zagrożeń.

Szefowie resortów obrony państw Trójkąta Weimarskiego opowiedzieli się we wspólnym oświadczeniu między innymi za wzmocnieniem zdolności Grup Bojowych UE, przystosowując je do entry operations, czyli wejścia do rejonu operacji zagranicznej przy założeniu możliwości występowania przeciwdziałania przeciwnika.

Zgodnie z treścią dokumentu Francja, Niemcy i Polska będą wspierać stworzenie nowej Europejskiej Strategii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Szefowie resortów zapewnili ponadto, iż będą dążyć do realizacji kluczowych projektów Europejskiej Agencji Obrony (EDA), w zakresie systemów bezzałogowych, tankowania w powietrzu, cyberobrony oraz systemów kosmicznych. Zwrócono ponadto uwagę na konieczność wsparcia państw partnerskich oraz poszukiwania sposobów rozszerzenia współpracy pomiędzy Unią Europejską a NATO.

W oświadczeniu krajów Trójkąta Weimarskiego zwrócono ponadto uwagę, że Francja, Polska i Niemcy są państwami ramowymi sił natychmiastowego reagowania Paktu Północnoatlantyckiego (tzw. szpicy) i będą współdziałać w celu wsparcia krajów wschodniej flanki NATO.

Komentarze