Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Czwartek z Defence24.pl: Kluczowe decyzje w programie Narew?; Nowe regulacje prawne dotyczące kwalifikacji wojskowej; Kursy oficerskie w ramach programu Legii Akademickiej; Certyfikaty dostępu do informacji niejawnych bez rzetelnego sprawdzenia?

Fot. MON
Fot. MON

Czwartkowy przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa i obronności.

Maciej Miłosz, Dziennik Gazeta Prawna, „Nowogrodzka pisze listy do MON”: Czy ożywienie korespondencji dotyczącej resortu obrony narodowej na najwyższych szczeblach władzy oznacza, że zbliża się czas podjęcia decyzji w kluczowych dla zdolności Wojska Polskiego programów? „[...] na linii resort obrony - Inspektorat Uzbrojenia trwa ożywiona wymiana pism. Wynika to z tego, że sprawą <<Narwi>> zainteresował się Jarosław Kaczyński i to z Nowogrodzkiej wychodzą szczegółowe pytania. I tak np. w połowie listopada z biura partii przesłano do MON list Stanisława Głowackiego, przewodniczącego sekcji zbrojeniowej NSZZ <<Solidarność>>, w którym domaga się on m.in. jednoznacznego stwierdzenia, że <<program Narew będzie realizowany przez konsorcjum złożone z polskich zakładów zbrojeniowych i w oparciu o rodzime oprogramowanie kompatybilne z NATO>>. - Proszę Pana Ministra o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przyjętą w tym zakresie procedurą[…]”


Artur Radwan, Dziennik Gazeta Prawna, „Kwalifikacja wojskowa częściej niż raz w roku”: Parlament przyjął nowe, elastyczne rozwiązania dotyczące między innymi kwalifikacji wojskowej. „W 2021 r. termin stawienia się 19-latków przed wojskową komisją lekarską zostanie uelastyczniony i będzie mógł obywać się w kilku okresach w ciągu roku. Takie zmiany zostały wprowadzone w uchwalonej 27 listopada br. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wczoraj ustawę bez poprawek przyjął Senat.”


Marek Kozubal, Rzeczpospolita, „Student cywilnej uczelni będzie mógł zostać podporucznikiem”: Resort obrony narodowej uruchomi kurs oficerski dla studentów w ramach programu Legii Akademickiej. W ten sposób armia chce zwiększyć swoje zaplecze w rezerwie. Jak donoszą media wojsko chętnie przyjęłoby na taki kurs m.in. informatyków, specjalistów cyberbezpieczeństwa i prawników. Mogliby oni stanowić zaplecze dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, wojsk specjalnych oraz Żandarmerii Wojskowej. „Zajęcia będą się odbywały w ramach programu Legia Akademicka, który wprawdzie działa już od trzech lat, ale dopiero teraz studenci będą mogli zdobyć patenty oficerskie. Jak podaje resort obrony, na razie na taki kurs zostanie przyjętych 50 studentów, zajęcia będą odbywały się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W kolejnych latach MON planuje kierować na takie kursy minimum po 250 studentów ochotników. [...] Do kursu oficerskiego mogą przystąpić tylko ci, którzy ukończyli kurs podoficerski w ramach programu Legii Akademickiej. Mogą się na niego zapisać też ci studenci, którzy już są podoficerami rezerwy.”


Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka, Rzeczpospolita, „Certyfikat bez sprawdzenia”: Ciąg dalszy afery kasjerki defraudującej fundusz operacyjny Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czy Agencja Bezpieczeństwa nie dopełniła swoich obowiązków przyznając kasjerce CBA dostęp do informacji niejawnych na najwyższym poziomie? „Weryfikacja osób, którym ABW przyznaje dostąp do tajemnic, jest fikcją Pokazuje to sprawa kasjerki, która wyniosła z CBA miliony złotych. [...] Organ rzetelnie weryfikujący przyznanie jej uprawnień powinien wiedzieć o tym, że mąż jest hazardzistą i nie przedłużyć jej dostępu do tajemnic. A tego nie zrobił.”


Petar Petrovic, Gazeta Polska Codziennie, „Twierdza Kaliningrad z nową bronią”: Kreml zapowiada strategiczne zbrojenia. W przyszłym roku Rosja planuje utworzyć nową dywizję zmotoryzowaną w obwodzie kaliningradzkim. „Nowa dywizja zmotoryzowana zostanie utworzona w ramach stacjonującego w obwodzie kaliningradzkim, przy granicy z Polską, 11. Korpusu Armijnego wojsk lądowych i obrony wybrzeża Floty Bałtyckiej - informuje rosyjska agencja TASS, powołując się na źródła w ministerstwie obrony Rosji. W jej skład mają wejść samodzielny pułk zmotoryzowany, pułk pancerny i brygada zmotoryzowana. Dywizja ma mieć kompletne jednostki zabezpieczenia bojowego. To już kolejne wzmocnienie w obwodzie kaliningradzkim, który Moskwa traktuje jako element realizowania swojej polityki w regionie i możliwość szachowania zarówno państw bałtyckich, skandynawskich, jak i Polski.”


Reklama

Komentarze

    Reklama