Reklama

Geopolityka

Zielone światło dla Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Zbrojeniowego

Leopard 2a4- Fot. Wikipedia
Leopard 2a4- Fot. Wikipedia

Rada Europejska podjęła decyzję o powołaniu Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Zbrojeniowego (ang. European Defence Industrial Development Programme). Jego celem jest wsparcie konkurencyjności oraz innowacyjności przemysłu zbrojeniowego UE, na co w latach 2019-2020 zostanie przeznaczonych 500 mln euro.

EDIDP jest adresowany przede wszystkim do małych i średnich firm. Wsparcie EDIDP ma się koncentrować na zapewnianiu wsparcia finansowego dla działań przedsiębiorstw na etapie prac badawczo-rozwojowych, które są obarczone największym poziomem ryzyka niepowodzenia. Środki z Programu nie będą jednak zastępować funduszy krajowych, a jedynie je uzupełniać w stosunku do wybranych projektów.

Czytaj więcej: Zbrojeniówka w centrum polityki przemysłowej UE

Zgodnie z założeniami projektu Komisji EDIDP ma zostać ustanowiony na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Na działanie Programu UE przeznaczy 500 mln euro i będzie zarządzany przez Komisję we współpracy z Europejską Agencją Obrony. Komisja opracuje we współpracy z Komitetem Programu złożonym z przedstawicieli państw członkowskich (Europejska Agencja Obrony będzie miała status obserwatora w Komitecie) wieloletni plan pracy nakierowany na osiągnięcie celów EDIDP.

Będzie obejmował rodzaje kategorii projektów, które będą mogły zostać dofinansowane. Komisja lub wyznaczony przez nią podmiot będzie organizować konkurs spełniający zasady uczciwej konkurencji. Następnie przy wsparciu niezależnych ekspertów będzie wybierać projekty, które uzyskają dofinansowanie z Programu.

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania będą mogły zgłosić co najmniej trzy przedsiębiorstwa (kontrolowane przez dane państwo członkowskie lub prywatne kontrolowane przez obywateli Unii), które mają swoje siedziby w co najmniej dwóch państwach członkowskich i są od siebie niezależne. Program będzie premiował projekty małych i średnich przedsiębiorstw. To będzie wymuszało poszukiwanie partnerów zagranicznych przez zainteresowane przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania będzie sięgał 20 proc. łącznego kosztu przedsięwzięcia jeśli dotyczy ono tworzenia prototypu.

Pozostałe środki będą musiały pochodzić od samych państw członkowskich lub z budżetów przedsiębiorstw. W przypadku projektów innych niż tworzenie prototypów, przedsiębiorstwa będą mogły starać się o pokrycie w ramach EDIDP nawet całości kosztów zgłoszonej inicjatywy. Projekty będą musiały wpisywać się w priorytety wskazane w unijnym Planie Rozwoju Zdolności (Union Capability Development Plan) ustalonym wspólnie przez państwa członkowskie.

Negocjacje z Parlamentem Europejskim mają się rozpocząć na początku 2018 r., tak by pierwsze projekty dotyczące zdolności można było sfinansować w roku 2019.

Czytaj więcej: Bieńkowska dla Defence24.pl: Polska ma duże szanse na fundusze obronne z UE

 

 

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama