Defence24.pl - wojsko, przemysł, bezpieczeństwo, geopolityka

Wtorek z Defence24.pl: Kongres organizacji proobronnych podczas targów Pro Defense; Białoruś pozostanie wierna Kremlowi; Tokio niezadowolone z zapowiedzi neutralizacji arsenałów jądrowych USA; Wojsko buduje mosty w Brzegach pod Krakowem

fot. ON.pl
fot. ON.pl

Wtorkowy przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa i obronności.

Gazeta Wyborcza, "Kongres organizacji proobronnych państw NATO": Podczas targów Pro Defense odbędzie się kongres organizacji proobronnych. "Celem kongresu jest wymiana doświadczeń w kontekście tworzenia w Siłach Zbrojnych RP nowego rodzaju wojsk, którym będą wojska Obrony Terytorialnej oraz prezentacja organizacji i stowarzyszeń proobronnych działających w Polsce, będących źródłem osobowym powstającej OT. W trakcie kongresu odbędzie się dyskusja na temat działalności organizacji proobronnych w Polsce i innych krajach członkowskich i partnerskich NATO oraz perspektyw wykorzystania ich potencjału w systemie bezpieczeństwa państwa."


Rusłan Szoszyn, Rzeczpospolita, "Łukaszenko pozostanie wierny Kremlowi": Białoruscy dyplomaci dementują głosy, jakoby Białoruś odwracała się od Moskwy w kierunku Zachodu. Prezydent Łukaszanko zadeklarował zdecydowaną przynależność do  ODKB - sojuszu militarnego Rosji, Białorusi, Armenii, Tadżykistanu, Kazachstanu i Kirgizji.


Adam Krzemiński, Polityka, "Pokłon za bombę": Prezydent USA odwiedził Japonię, gdzie przekonywał o neutralizacji broni nuklearnej. "Obama w Hiroszimie powtórzy swój apel z 2009 r. o rozbrojenie nuklearne. [...] Zadowolenie z wizyty Obamy w Hiroszimie wcale nie oznacza japońskiego potępienia amerykańskiej broni atomowej jako takiej. Japonia jest wprawdzie jedynym krajem, który padł jej ofiarą, ale na razie jest skazana na amerykański parasol atomowy. W końcu Chiny, z którymi żarzy się konflikt o wyspy na Pacyfiku i politykę historyczną, modernizują własny arsenał nuklearny. A Korea Północna miniaturyzuje własne bomby atomowe, aby mogły zmieścić się w głowicach rakiet zdolnych dolecieć do Japonii. Dlatego Tokio było zaniepokojone, gdy Obama w 2009 r. polecił złomować część amerykańskiego arsenału"


SUB, Polska - Dziennik Zachodni, "W Brzegach wojsko już buduje mosty dla uczestników Światowych Dni Młodzieży": Blisko 60 żołnierzy i 35 jednostek sprzętu rozpoczęło prace przy budowie mostów pod Krakowem, na terenach, na których w lipcu pojawią się uczestnicy Światowych Dni Młodzieży. "Cztery tymczasowe przeprawy powstają w Brzegach koło Wieliczki, na rzekach Zabawka, Serafa oraz Drwina. - Mają one służyć ewakuacji i bezpiecznemu przemieszczaniu się uczestników między sektorami - informuje kpt. Justyna Murawska z 2. pułku inżynieryjnego w Inowrocławiu. To wchodząca w jego skład Wojskowa Jednostka Odbudowy odpowiada za realizację tego zadania. [...]Jak informuje Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych RP, wkład saperów w organizację ŚDM będzie polegał również na sprawdzeniu ok. 240 hektarów terenu Campusu Misericordiae pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów."

Komentarze