Siły zbrojne

Wojsko kupuje części do Rosomaków, BWP i BRDM

Fot. P. Kamiński (15bz.wp.mil.pl)
Fot. P. Kamiński (15bz.wp.mil.pl)

1. Regionalna Baza Logistyczna z Wałcza ogłosiła uruchomienie postępowania związanego z dostawą technicznych środków materiałowych do pojazdów bojowych skierowanych do bazy skła­do­wej w Pile. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych (pakietów) do eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP:

-      Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak;

-      Kołowego transportera rozpoznawczego BRDM-2 (i jego odmian specjalistycznych);

-      Bojowego wozu piechoty BWP-1.

W ramach postępowania przewiduje się uczestnictwo wielu wykonawców, w tym takich którzy współpracują z podwykonawcami. W tym ostatnim przypadku powinni oni przedstawić stosowne umowy i porozumienia związane z realizacją zadania z kooperantami. Również istnieje możliwość składania oferty do realizacji części dostaw związanych z  wybranym typem sprzętu.

Same oferty będą oce­niane biorąc pod uwagę trzy kry­te­ria tj. ceny za którą można dostać maksymalnie 80 punk­tów, okresu udzielonej gwarancji z 10 punktami oraz terminu realizacji również z 10 możliwymi do uzyskania punk­tami. Potencjalni ofe­renci mają czas na skła­da­nie doku­men­tów do 23 marca, a zakładany czas realizacji zamówienia przez wybranego wykonawcę ma trwać nie dłużej niż sześć miesięcy od udzielenia zamówienia.

Sama procedura ma charakter przyspieszony ponieważ pozyskiwane środki materiałowe przeznaczone są do odtworzenia sprawności technicznej pojazdów oraz uzupełnienia zapasów wojennych a to jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państwa oraz naszych zobowiązań sojuszniczych.

W Polsce potencjalnym wykonawcą powyższego zadania mogą być firmy należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (między innymi Rosomak S.A. i WZM z Poznania). 

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.