Reklama

Technologie

Śmigłowce Mi-35M przejdą remont w Brazylii

Fot. IAS
Fot. IAS

Jak poinformował koncern Russian Helicopters w grudniu 2020 roku zawarto umowę dotyczącą remontów głównych i wydłużenia resursów śmigłowców szturmowych Mi-35M eksploatowanych przez Força Aérea Brasileira. Prace będą realizowane na miejscu przez zakłady Industria de Aviacao e Servisos (IAS). Producent dostarczy niezbędne części oraz specjalistów, którzy potwierdzą wydłużenie resursów brazylijskich maszyn.

Brazylia eksploatuje 12 śmigłowców szturmowych Mi-35M noszących tam lokalne oznaczenie AH-2 Sabre. Kontrakt dotyczący ich dostaw oraz obsługi technicznej i serwisu w kraju został zawarty w 2008 roku a dostawy rozpoczęły się rok później i zostały zakończone z dwuletnim opóźnieniem w roku 2014. Warto przypomnieć, że Brazylia była drugim po Wenezueli eksportowym użytkownikiem tych maszyn.

Obsługę techniczną i serwis śmigłowców należących do Força Aérea Brasileira (FAB) prowadzą zakłady Industria de Aviacao e Servisos (IAS), pełniące rolę podobną do realizowanej w Polsce przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr. 1. Firma posiada szerokie kompetencje, obejmujące nie tylko remonty samych płatowców, ale również przekładni głównych WR-24 i silników WK-2500. Jest to znacznie tańsze i wydajniejsze, niż transportowanie maszyn z Ameryki Południowej do Rosji i z powrotem.

Zgodnie z umowami zawartymi w listopadzie i grudniu 2020 roku, spółka IAS będzie realizować całość prac związanych z remontami głównymi i wydłużeniem resursów śmigłowców Mi-35M. Koncern Russian Helicopters ma w tym celu dostarczyć wszystkie niezbędne części i podzespoły, specjalistyczne wyposażenie oraz naprawi w Federacji Rosyjskiej te elementy, na których prac nie można zrealizować w Brazylii. Ponadto zespoły specjalistów rosyjskich przeprowadzą na miejscu weryfikacje i niezbędne przedłużenia okresów eksploatacyjnych każdego z Mi-35M. Prace mają być realizowane w najbliższych dwóch latach, zgodnie z harmonogramem prac i udokumentowanymi okresami eksploatacji.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez rosyjskiego producenta, realizacja prac wymaga zawarcia z IAS pięciu kolejnych, szczegółowych umów.  Jest również istotne przesłanie planu realizacji remontów uzgodnionego przez IAS z Força Aérea Brasileira. Pozwoli to stronie rosyjskiej na zaplanowanie zarówno produkcji podzespołów jak też dostaw i rotacji ekip, które będą pracować w Brazylii.

Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama