Autor

Paweł Kost

Dr Paweł Kost – Członek Rady Ekspertów Centrum Badań nad Armią, Konwersją i Rozbrojeniem w Kijowie. Koordynator projektów na Ukrainie z ramienia Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Autor licznych analiz i artykułów z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i informacyjnego Ukrainy oraz transformacji systemowych w tym kraju. Pracował w ramach misji OBWE na Ukrainie i United Nations Development Programme in Ukraine. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.