Reklama

Siły zbrojne

WAT rozpoczyna rekrutację na studia wojskowe

Graf. WAT
Graf. WAT

1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja na magisterskie studia wojskowe oraz na studia cywilne pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Aż 837 miejsc czeka na podchorążych, czyli kandydatów na żołnierzy zawodowych. Rejestracja internetowa na studia wojskowe trwa do 31 maja 2021 r., natomiast na studia cywilne do 16 lipca 2021 r.

Jak podaje rzecznik prasowy Wojskowej Akademii Technicznej Ewa Jankiewicz, uczelnia kształci wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter zarówno wojskowy, jak i politechniczny lub ekonomiczny. W murach uczelni studiuje ponad 10 000 studentów, którzy są pod opieką około 860 nauczycieli akademickich. Aktualnie kandydaci na studia wojskowe mają do wyboru 11 kierunków, do których zalicza się:

 • elektronikę i telekomunikację (222 miejsca),
 • kryptologię i cyberbezpieczeństwo (116 miejsc),
 • mechatronikę (110 miejsc),
 • informatykę (107 miejsc),
 • lotnictwo i kosmonautykę (70 miejsc),
 • budownictwo (50 miejsc),
 • mechanikę i budowę maszyn (45 miejsc),
 • geodezję i kartografię (40 miejsc),
 • logistykę (40 miejsc),
 • chemię (25 miejsc),
 • logistykę ekonomiczną (12 miejsc) dla przyszłych finansistów wojskowych.

Gwarancja zatrudnienia

Każdy student wojskowy otrzymuje 1200 zł miesięcznego uposażenia na początku studiów. Wzrasta ono w kolejnych latach – w zależności od posiadanego stopnia wojskowego. Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.

Tok studiów wojskowych wzbogacony jest o praktyki i specjalistyczne szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju.

Absolwenci studiów wojskowych WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera (magistra po kierunku logistyka ekonomiczna) i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

image
Graf. WAT

Etapy rekrutacji

Rekrutacja na studia wojskowe w WAT odbywa się w pięciu etapach:

 1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Rejestracja trwa do 31 maja 2021 r. Podstawowe wymagania to:
 • zdana matura lub matura w 2021 r. i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,
 • polskie obywatelstwo,
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • niekaralność,
 • znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (minimum 6 punktów rekrutacyjnych).

Osoby, które nie mają wyniku z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości, mogą zdać dodatkowy test z tego przedmiotu – zostanie on zorganizowany przez uczelnię. Należy uzyskać z niego 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak oceny z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

 1. Testy sprawnościowe oraz rozmowa kwalifikacyjna – odbywają się w jednym wyznaczonym dniu. Wstępnie zostały zaplanowane w połowie lipca (12-16 lipca). Dokładne terminy zostaną podane na stronie uczelni.
 2. Do 16 lipca 2021 r. kandydat musi uzupełnić swój profil w IRK wynikami egzaminów maturalnych. Wyniki rekrutacji ogłaszane są drogą mailową i w statusie IRK.
 3. Badania lekarskie – kandydatów, którzy spełnili warunki do zakwalifikowania, na badania lekarskie kieruje ich własna Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU), po otrzymaniu z WAT wykazu kandydatów.
 4. Rozpoczęcie studiów w WAT – kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej. Pod koniec wakacji odbywa on podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarkę, zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

WAT otwarty online

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się w zakładce dla kandydatów na stronie www.wojsko-polskie.pl/wat/.

Uczniów klas maturalnych uczelnia zaprasza na dzień otwarty WAT, po raz kolejny online. Jest obecna również na Wirtualnych Targach Edukacyjnych.

Na kanale YouTube akademii kandydaci na studia znajdą interesujące filmy przedstawiające m.in. charakter studiów wojskowych, jak należy wykonywać ćwiczenia na sprawdzianie ze sprawności fizycznej oraz uzyskają informacje na temat studiów bezpośrednio od studentów akademii, którzy prowadzili niedawno spotkanie online dotyczące rekrutacji na studia.

WAT zachęca też do śledzenia profili w mediach społecznościowych: YouTube, Facebook, Instagram i Twitter, gdzie na bieżąco informuje o istotnych sprawach w zakresie rekrutacji oraz przedstawia interesujące zagadnienia dla kandydatów na studia.

Reklama

Komentarze

  Reklama