Reklama

Siły zbrojne

Szkolenie metodyczne i zimowe Kraby w Czarnej Dywizji [FOTO]

Fot: por. Marta Wieliczko
Fot: por. Marta Wieliczko

Zakończył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla dowódców jednostek Czarnej Dywizji. Ponadto po jego zakończeniu w środę 17 marca odbyła się prezentacja możliwości taktyczno-ogniowych samobieżnych armatohaubic Krab.

Jak podała 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, zasadniczym celem szkoleniowym kursu było ujednolicenie i ukierunkowanie szkolenia oraz działalności szkoleniowo-metodycznej w Czarnej Dywizji. W trakcie spotkania omówione zostały szczegóły szkolenia wojsk w świetle przyszłych zadań. Uczestnikami kursu byli dowódcy jednostek wojskowych dywizji oraz kadra dowództwa 11LDKPanc, którzy prezentowali swoje koncepcje, rozwiązania w zakresie tematu kursu.

Na zakończenie szkolenia w rejonie Wzgórza Prezydenckiego Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu dowódca dywizjonu 23. pułku artylerii z Bolesławca dokonał prezentacji możliwości taktyczno-ogniowych samobieżnych armatohaubic Krab.

Dostawy elementów wchodzących w skład drugiej baterii 155 mm dywizjonowego modułu ogniowego (DMO) Regina do 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu miały miejsce w październiku, listopadzie, i grudniu. Krab to obecnie najpotężniejsze działo, jakim dysponują polscy artylerzyści.

W czasie prezentacji omówiona została struktura dywizjonu DMO Regina wraz ze strukturą 2. dywizjonu artylerii samobieżnej. Dowódcy jednostek wojskowych Czarnej Dywizji podczas zajęć pokazowych mieli okazję zapoznać się z budową i danymi taktyczno-technicznymi i możliwościami HS Krab, wozem dowodzenia (WD) oraz wozem amunicyjnym (WA). Na koniec zajęć odbyła się prezentacja działań baterii w trakcie zajmowania stanowiska ogniowego i przygotowanie do realizacji zadań ogniowych.

Podczas pokazu dynamicznego funkcyjni obsady etatowej dywizjonowego modułu ogniowego Regina mogli doskonalić swoje umiejętności z obsługi sprzętu, który niedawno otrzymali.

Reklama
Reklama
image
Fot: por. Marta Wieliczko
image
Fot: por. Marta Wieliczko
image
Fot: por. Marta Wieliczko
image
Fot: por. Marta Wieliczko
image
Fot: por. Marta Wieliczko
image
Fot: por. Marta Wieliczko

 

Reklama

Komentarze

    Reklama