Reklama

Siły zbrojne

Setki celów powietrznych dla wojska

Cele ICP-1 i ICP-R służą np. do szkolenia załóg zestawów Biała. Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Cele ICP-1 i ICP-R służą np. do szkolenia załóg zestawów Biała. Fot. kpt. Katarzyna Sawicka

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o zamiarze zawarcia umowy na dostawę ponad 270 rakietowych imitatorów celów powietrznych, przeznaczonych do szkolenia obsług zestawów przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu.

W suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej czytamy z ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante, że Inspektorat Uzbrojenia prowadzi postępowanie na dostawy imitatorów celów powietrznych ICP-R oraz ICP-1. Zakup przewidziano na okres dwóch lat, do 2022 roku, tj. z włączeniem roku bieżącego. 

Jeżeli chodzi o rakietowe imitatory ICP-R to ich dostawa miałaby się odbyć w latach 2021-2022, w liczbie 231 sztuk. Natomiast ICP-1 mają zostać zakupione w roku następnym, w liczbie dużo mniejszej, to jest w 40 egzemplarzach. Oba te urządzenia są konstrukcyjnie oparte o rakiety niekierowane 57 mm. Zostały opracowane przez ITWL i służą do szkolenia obsług zestawów przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu: przenośnych zestawów przeciwlotniczych Grom i Piorun oraz systemów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych kalibru 23 mm.

Negocjacje rozpoczęły się jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Wykonawcą jest konsorcjum, które już w przeszłości zajmowało się dostawą imitatorów celów powietrznych tj. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z siedzibą przy ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie, firma BUOS Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Poznańskiej 81 w Broniszach oraz Zakłady Metalowe „Dezamet” S.A. z siedzibą przy ul. Szypowskiego 1 w Nowej Dębie.

Jak możemy przeczytać w ogłoszeniu, zakup wiąże się z zachowaniem pełnej kompatybilności z wyrzutniami imitatorów, używanymi przez Siły Zbrojne RP. Ponadto w uzasadnieniu zawarto informacje, że Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych posiada pełną dokumentację, której jest zupełnym właścicielem praw autorskich i licencyjnych do imitatorów.

Dodatkowo IU swój zamiar zawarcia umowy z powyższą grupą wiąże z koniecznością posiadania przez SZRP jednakowych imitatorów, które muszą być kompatybilne z wyrzutniami WICP, a ICP-1 oraz ICP-R spełniają te warunki. Ponadto przy innym wyborze zaistniałyby pewne problemy szkoleniowe, logistyczne oraz użytkowe, co byłoby niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego właśnie zdecydowano się na postępowanie w procedurze negocjacyjnej i zamówienie sprzętu bezpośrednio u wykonawcy.

Komunikat IU to ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante, zawierające całkowitą końcową wartość zamówienia (4,693 mln zł netto) oraz początkową szacunkową wartość zamówienia (3,94 mln zł). W praktyce oznacza to, że negocjacje dotyczące głównych założeń zamówienia zostały już zakończone. Publikacja ogłoszenia wiąże się z wykonaniem ustawowego obowiązku - po upływie wymaganego przepisami terminu, umowa będzie mogła zostać zawarta.

Kacper Bakuła

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama