Reklama

Siły zbrojne

Przysięga tysięcy studentów Legii Akademickiej

Fot. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
Fot. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”

Blisko 2100 studentów złoży 29 sierpnia w szesnastu jednostkach uroczystą przysięgę wojskową - poinformowało Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. To uczestnicy programu Legia Akademicka, którzy okres przerwy wakacyjnej przeznaczyli na przygodę podczas 3 tygodniowego szkolenia praktycznego w jednostce wojskowej.

W roku akademickim 2019/2020 realizowano trzecią już edycję tego programu, która podobnie jak w latach poprzednich cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Jesienią 2019 roku do udziału w zajęciach teoretycznych zgłosiło się 3150 studentów z 74 uczelni z całego kraju. To reprezentanci wszystkich typów szkół wyższych – najwięcej z nich kształciło się na politechnikach i szkołach technicznych, w drugiej kolejności na uniwersytetach.  W programie wzięli także udział studenci uczelni ekonomicznych, rolniczych, wojskowych oraz akademii wychowania fizycznego.

Wszyscy oni odbyli pełen moduł zajęć teoretycznych prowadzonych w trakcie trwania roku akademickiego. W ich trakcie przygotowywali się do odbycia zajęć praktycznych zorganizowanych w formie szkolenia poligonowego, które rozpoczęło się 8 sierpnia na terenie wytypowanych jednostek w całym kraju: 20 Brygady Zmechanizowanej w Morągu, 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie, 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu, 1 Pułku Saperów w Brzegu, 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku, 2 Pułku Rozpoznawczym w Hrubieszowie, 2 Pułku Saperów w Kazuniu Nowym, 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu, 100 Batalionie Łączności w Wałczu, 19 Batalionie Zmechanizowanym w Chełmie, 22 Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku, 34 Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu, 5 Batalionie Dowodzenia w Rząsce, 6 Batalionie Dowodzenia w Krakowie oraz Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Po intensywnym, wyczerpującym fizycznie szkoleniu, na jego uczestników czeka egzamin końcowy. Tylko ci, którzy go zdadzą, będą mogli złożyć przysięgę wojskową.

Sama uroczystość jednak nie dla wszystkich oznaczać będzie pożegnanie z poligonem. Program bowiem zakłada, że możliwy jest wybór jednej z dwóch ścieżek: odbycie szkolenia trzytygodniowego zakończonego przysięgą wojskową i uzyskaniem stopnia szeregowego lub dodatkowego szkolenia podoficerskiego wydłużonego o kolejne trzy tygodnie i kończącego się uzyskaniem stopnia kaprala. Ponadto wyselekcjonowana grupa stu ochotników weźmie udział w szkoleniu ze specjalności cyberbezpieczeństwo, które odbędzie się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów uczelni cywilnych, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów jak również praktyczne odbywające się w przerwie wakacyjnej. Część teoretyczna to zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej. Druga część to podstawowe szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji.

Reklama

Komentarze

    Reklama