Reklama

Siły zbrojne

Ponad pół tysiąca terytorialsów na Dragonie

Fot: DWOT
Fot: DWOT

Ponad pół tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej weźmie udział w jednym z największych ćwiczeń Sił Zbrojnych RP pk. DRAGON-21. Żołnierze WOT z obszaru 3 wschodnich brygad, będą prowadzić działania w ramach osłony strategicznej państwa we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi, strażą graniczną oraz organami administracji publicznej - informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT.

DRAGON-21 jest jednym z największym przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP i jednym z kluczowych ćwiczeń na wschodniej flance NATO. W ćwiczeniu biorą udział żołnierze z Polski i z innych państw. Zasadnicza część manewrów zostanie przeprowadzona od 2 do 18 czerwca br. na głównych poligonach, w terenie przygodnym, w powietrzu oraz w cyberprzestrzeni.

Dragon to ćwiczenie o charakterze defensywnym, a jego głównym celem jest praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z Wojskami Obrony Terytorialnej, siłami sojuszniczymi i układem pozamilitarnym. Dla żołnierzy WOT jest to priorytetowe ćwiczenie budujące relacje z żołnierzami zawodowymi podległymi generałowi Jarosławowi Mice - podkreśla płk Pietrzak. Ramię w ramię wszystkie rodzaje sił zbrojnych zdobywają tutaj doświadczenie współdziałania i uzupełniania się na polu walki. 

Zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej we wspólne ćwiczenia z wojskami operacyjnymi to już drugie tego typu przedsięwzięcie. Wezmą w nim udział żołnierze z brygad podlaskiej, lubelskiej oraz warmińsko-mazurskiej. Łącznie w manewrach będzie uczestniczyło ponad pół tysiąca żołnierzy WOT, z czego tylko około trzydziestu to żołnierze zawodowi, pozostali to ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową. Żołnierze WOT będą dysponować typowym uzbrojeniem pododdziałów lekkiej piechoty. Wśród blisko 90 jednostek sprzętowych wykorzystywanych podczas ćwiczenia przez żołnierzy WOT będą pojazdy ciężarowo-terenowe, pojazdy typu quad, motocykle, samochody terenowe. Ważnym elementem są działanie z wykorzystaniem sprzętu do działań przeciwkryzysowych takich jak maszty oświetleniowe, drony FlyEye, agregaty prądotwórcze.

Zadania jakie będą realizować żołnierze WOT podczas ćwiczenia są wypadkową terytorialnego charakteru formacji oraz jednego z celów WOT, jakim jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi.  Poszczególne zespoły lekkiej piechoty będą operowały w swoich stałych rejonach odpowiedzialności wspierając przemieszczenie jednostek wojsk operacyjnych oraz ich wprowadzanie w rejony działań. Inne oddziały będą realizowały zadania maskowania, czy też ubezpieczenia przepraw rzecznych, monitorowania kanałów, przesmyków rzecznych i linii brzegowej. Ważnym zadaniem do przećwiczenia jest także ochrona i kontrola infrastruktury krytycznej, oraz ochranianie i utrzymanie drożności kluczowych linii komunikacyjnych. Bardzo ciekawym elementem będzie wsparcie administracji publicznej w ewakuacji ludności, dóbr kultury  i wyznaczonych urzędów z rejonów zagrożonych.

Ćwiczenie analizuje także sprawne przechodzenie oddziałów WOT w podporządkowanie na czas poszczególnych operacji, pod dowódców wojsk operacyjnych działających na danym terenie.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama