Reklama

Siły zbrojne

PESCO: wstępna gotowość europejskiej sieci logistycznej

Fot.: Bundeswehr/Anne Weinrich
Fot.: Bundeswehr/Anne Weinrich

Sieć europejskich hubów logistycznych, tworzona w ramach stałej współpracy strukturalnej Unii Europejskiej (PESCO), osiągnęła wstępną gotowość operacyjną.

O uzyskaniu wstępnej gotowości przez sieć LogHubs poinformował szef dowództwa logistyki Bundeswehry generał major Volker Thomas, cytowany przez niemieckie ministerstwo obrony. Status „Initial Operational Capability” (IOC) oznacza, że każde z łącznie piętnastu państw uczestniczących w projekcie wyznaczyło już infrastrukturę do wykorzystania w projekcie i może ona być wykorzystana.

W wypadku Niemiec stosowna infrastruktura znajduje się w Pfungstadt w Hesji. W projekcie uczestniczy łącznie 15 państw, w tym – obok koordynującej go Republiki Federalnej – także Belgia, Bułgaria, Cypr, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Francja, Węgry, Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Słowacja i Słowenia. Program ma doprowadzić do stworzenia sieci logistycznej bazującej na istniejącej infrastrukturze i połączonej w ramach systemu transportu multimodalnego. Dzięki temu będzie można szybciej przemieszczać sprzęt, ale też części zamienne czy amunicję.

Pełna gotowość LogHubs zostanie uzyskana w 2024 roku. Natomiast uzyskanie statusu IOC było jednym z priorytetów niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

LogHubs to jeden z programów PESCO, mających na celu zwiększenie zdolności logistycznych w państwach członkowskich. Innym ważnym projektem, w którym również uczestniczy Polska, jest program wsparcia mobilności wojskowej, mający usprawnić przemieszczanie wojsk po terenie UE – nie tylko poprzez rozbudowę infrastruktury, ale i np. usunięcie barier biurokratycznych. Projekty tego rodzaju mają szczególne znaczenie, bo integrują zdolności wojskowe ale i „cywilne” kompetencje w obszarach, w których zaangażowana jest Unia Europejska.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama