Siły zbrojne

ONZ: Pierwszy w historii traktat regulujący globalny handel bronią

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję powołującą do życia pierwszy w historii traktat regulujący globalny handel bronią konwencjonalną. Do jego wejście w życie droga jest jednak daleka.Za rezolucją głosowały 154 państwa członkowskie, w tym największy eksporter uzbrojenia, Stany Zjednoczone.

Czytaj też: Sprzedaż uzbrojenia spada

Przeciwko były Korea Północna, Iran i Syria, a od głosu wstrzymały się takie eksportowe potęgi jak Rosja i Chiny (od kilku lat niezmiennie w pierwszej piątce największych eksporterów).

Co ważne, dokument nie zajmuje się kwestią wewnętrznego obiegu broni w krajach członkowskich, czemu sprzeciwiała się między innymi największa organizacja zrzeszająca producentów, handlarzy i właścicieli broni palnej w USA, Krajowe Stowarzyszenie Strzeleckie.

Czytaj też: Największa w historii masakra w amerykańskiej szkole

Aby traktat wszedł w życie musi zostać ratyfikowany przez co najmniej 50 państw członkowskich ONZ. Proces ten rozpocznie się 3 czerwca 2013 r. i może potrwać nawet kilka lat.

Najważniejsze zapisy traktatu


Przedmiotem traktatu jest "transfer" wymienionych enumeratywnie rodzajów broni konwencjonalnej. Pojęcie to obejmuje zarówno eksport, import, tranzyt, przeładunek, jak i pośrednictwo w handlu bronią.

Traktat zabrania jego stronom transferu broni, jeśli zgodnie z ich wiedzą w chwili wydawania zgody, naruszyłby prawo międzynarodowe - embarga na broń, inne umowy dot. zapobieganiu nielegalnemu obrotowi bronią, prawo humanitarne. Transfer byłby zabroniony zwłaszcza, gdy broń miałaby zostać wykorzystana do popełniania ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, ataków przeciwko obiektom i ludności cywilnej i innych zbrodni wojennych.

Czytaj też: Rosyjska „odpowiedź” na nową strategię Bumaru

Ocena Ryzyka


Co więcej państwa eksportujące broń zobowiązują się do starannej analizy ryzyka, czy wysyłana za granicę broń będzie mogła potencjalnie:

 • przyczynić się do naruszania pokoju i bezpieczeństwa globalnego

 • zostać wykorzystana do: 1. dokonywania lub pomocy w dokonywaniu naruszeń prawa humanitarnego

 2. dokonywania lub pomocy w dokonywaniu naruszeń praw człowieka

 3. dokonywania lub pomocy w dokonywaniu aktów terrorystycznych

 4. dokonywania lub pomocy w dokonywaniu czynów zabronionych przez zorganizowane ponadnarodowe grupy przestępcze


W razie istnienia zagrożenia nastąpienia powyższych państwo eksportujące powinno zablokować wysyłkę broni.

Czytaj też: Rosja nie przestanie dostarczać broni dla Syrii

Legislator nałożył również na państwa-strony obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na analizę wymienionych zagrożeń pod kątem przemocy wobec kobiet i dzieci.

Rodzaje uzbrojenia, których dotyczy traktat

 • Czołgi

 • Bojowe wozy piechoty

 • Systemy artyleryjskie dużego kalibru

 • Samoloty wojskowe

 • Śmigłowce bojowe

 • Okręty

 • Rakiety i wyrzutnie rakietowe

 • Indywidualna broń strzelecka/ lekka broń strzelecka


Dokument obejmuje również amunicję, części i komponenty dla uzbrojenia wymienionego powyżej.

Pełny tekst przyjętego przez ONZ traktatu w języku angielskim.

(MMT)

Komentarze