Reklama

Siły zbrojne

Obchody 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Fot: mjr Robert Siemaszko/ CO MON
Fot: mjr Robert Siemaszko/ CO MON

Polskie Państwo Podziemne jawi się jako najpiękniejsza perła w koronie 1050-letnich dziejów polskiej państwowości - oświadczył marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas obchodów 77. rocznicy powstania organizacji, które odbyły się w Warszawie, pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. 

Polskie Państwo Podziemne było i jest fenomenem na skalę światową. Działało od września 1939 r. i podlegało legalnemu rządowi polskiemu na uchodźstwie. Rząd polski miał w kraju tajną administrację, podobne sądownictwo, prokuraturę, szkolnictwo wszystkich szczebli, instytucje kultury, wydawnictwa i niezwykłe wojsko - Armię Krajową. Polska w ten sposób po raz kolejny potwierdziła jaką wartością (...) jest istnienie państwa polskiego suwerennego, niezależnego od wszelkich wpływów obcych dla życia i przyszłości narodu

Marek Kuchciński, marszałek Sejmu

Jak zaznaczył marszałek sejmu, dzisiaj możemy powiedzieć, że dla nas Polaków państwo jest wartością, podobnie jak wolność i niepodległość. "I jest jednocześnie potrzebą, byśmy mogli być i działać dalej myśląc i współtworząc naszą narodową przyszłość.

"Spotykamy się, by jak co roku oddać hołd bohaterom walki o niepodległość naszej ojczyzny skupionym w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Czynimy to w przekonaniu, że mamy obowiązek pamiętać o tych, którzy udowodnili, że Rzeczpospolitej nie uda się wymazać z mapy Europy i świata. (…) Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego i jego doskonała organizacja mimo narastającego terroru niemieckiej, a potem sowieckiej okupacji były fenomenem na skalę światową. W jego historię wpleciony jest los rzeszy ludzi działających w konspiracji, współtwórców struktur państwa i żołnierzy, którzy podjęli osamotnioną i heroiczną walkę w powstaniu warszawskim (...) Szanowni kombatanci jesteśmy wam winni wdzięczność i szacunek oraz zobowiązanie, że wasze czyny i dokonania zostaną zapisane w zbiorowej pamięci naszego narodu. Niech tegoroczne obchody podtrzymują pamięć o państwa męstwie i odwadze, bo dzięki nim możemy żyć dzisiaj w suwerennej Polsce” - napisała w liście odczytanym podczas uroczystości premier Beata Szydło.

Podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski podkreślił, że Polskie Państwo Podziemne jest przykładem "trwania siłą woli i siłą sprawczą" państwa polskiego wbrew wszelkim zagrożeniom i siłom, które się sprzysięgły przeciwko niemu. Dodał również, że jest to dowód wielkiej siły moralnej i organizacyjnej polskiego narodu, ukazującej, że Polska istnieje, istniała i nie zamierza się poddać.

Odnosząc się do rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przypomniała, co to oznaczało dla zwykłego warszawiaka. - "Oznaczało szkołę, komplety (...), bo oni wszyscy chcieli się uczyć, by nie stracić tych lat. A 27 września nie widzieli ile tych lat będzie (...) Trzeba było żyć w tej nowej sytuacji, chodzić do szkoły, oczywiście w sposób tajny, zdawać maturę, na studia, uczyć się na nich, by w 1945 jak się okazało roku, móc potraktować te lata jako takie, które nie były zmarnowane. (…) Próbowano po prostu żyć, w takim strasznym czasie, kiedy w zasadzie każde wyjście mogło się skończyć łapanką czy aresztowaniem i śmiercią" Pani prezydent dodała również, że fenomen Polskiego Państwa Podziemnego stał się także siłą determinującą w okresie powojennym postawy wielu Polaków, którzy się nie pogodzili z sowieckim zniewoleniem.

Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Leszek Żukowski przypomniał zaś zgromadzonym historię powstania Polskiego Państwa Podziemnego zaznaczając, że on jako świadek historii jest przykładem skuteczności praktycznej programu założonego przez organizację. Podczas uroczystości, w których uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna WP i poczty sztandarowe, odczytano także list prezydenta Andrzeja Dudy. Całość zakończył apel pamięci, trzykrotna salwa honorowa oraz złożenie przed pomnikiem wieńców przez przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz organizacji kombatanckich i społecznych.

27 września 1939 r. powołano Służbę Zwycięstwu Polski, zalążek Polskiego Państwa Podziemnego, wyjątkowej w skali światowej organizacji, w której mimo terroru okupanta funkcjonowały wszystkie ograny państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Działało ono w latach 1939-45 kierowane z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze naczelne: prezydenta, rząd i naczelnego wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Polskie Państwo Podziemne wypełniało wszystkie obowiązujące go funkcje: władczą, organizatorską, wojskową i opiekuńczą.

PAP - mini

Reklama

Komentarze

    Reklama