Reklama

Siły zbrojne

Kolejne T-72 idą do wojska

Zmodyfikowany T-72 / Fot. ZM Bumar-Łabędy
Zmodyfikowany T-72 / Fot. ZM Bumar-Łabędy

Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” przekazały użytkownikom w pierwszym kwartale bieżącego roku 15 zmodyfikowanych czołgów T-72. Kolejne cztery mają zostać dostarczone do końca kwietnia br.

W rozmowie z Defence24.pl Ilona Kachniarz, Dyrektor Komunikacji i Marketingu PGZ podała, że zarówno 15 dostarczonych czołgów, podobnie jak kolejne cztery, jakie mają zostać przekazane w kwietniu, pochodzą z puli przeznaczonej pierwotnie na 2020 rok. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, na remonty czołgów T-72 wraz z modyfikacjami przeznaczono łącznie 118,7 mln zł. Jako, że wydatki objęte tym rozporządzeniem, wydanym na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, nie wygasają do listopada 2021 roku, prawdopodobnie będzie możliwe wydatkowanie przeznaczonej na ten cel kwoty.

Przypomnijmy, że na początku br. informowaliśmy, że opóźnione wozy zostaną dostarczone "w pierwszych miesiącach br.", i wtedy też środki przeznaczone na prace trafią do wykonawcy. Pojazdy są przekazywane do 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach, wchodzącej w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz nowo formowanego batalionu 19 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie, stanowiącej część 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Prawdopodobnie do tych jednostek w pierwszej kolejności trafią również kolejne czołgi, przewidziane z puli na rok bieżący. Bumar zaznacza w komunikacie, że obecnie trwa proces przygotowania kolejnych partii wozów zgodnie z harmonogramem i wolumenem przewidzianym do realizacji w roku bieżącym.

Konsorcjum PGZ S.A., wspólnie z wchodzącymi w skład GK PGZ Zakładami Mechanicznymi „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. oraz Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. zawarło 22 lipca 2019 roku z 1. Regionalną Bazą Logistyczną w Wałczu umowę na remont czołgów T-72 z ich modyfikacją, w ramach której wozy otrzymują m.in. nowe przyrządy celownicze i obserwacyjno-celownicze (włącznie z termowizorem produkcji PCO) oraz cyfrowe środki łączności zewnętrznej i wewnętrznej (produkcji Grupy WB). Łączna wartość umowy to 1,749 mld zł.

Reklama
Reklama

Bumar kontynuuje również realizację umowy wieloletniej na remonty główne i konserwacyjne wozów zabezpieczenia technicznego WZT-2 oraz WZT-3, której wykonanie przypada na 2019-2022. Jak podała spółka, do końca marca przekazano do jednostki wojskowej w Braniewie dwa wozy zabezpieczenia technicznego WZT-3M po wykonanym remoncie głównym. Obecnie trwa proces przygotowania kolejnego wozu, który zostanie przekazany Siłom Zbrojnym RP jeszcze w tym miesiącu.

Współpraca: Jakub Palowski

image
Fot. Bumar-Łabędy
Reklama

Komentarze

    Reklama